SGK İşveren Rehberi Vergi Rehberi

Vergi ve prim borçlarında yapılandırma nasıl olacak

AYLAR önce, birikmiş vergi ve prim borçlarının yapılandırması gerektiğini ısrarla önerirken, yetkililer “yapılandırma kesinlikle olmayacak” diye açıklama yapıyorlardı.Aylar geçti, önerimize kamuoyu sahip çıktı. Başbakan da sıcak baktı.Sonunda, yapılandırmanın olacağı kesinleşti.
Şimdi sıra geldi nasıl olacağına..
Önümüzdeki haftalarda bu da netleşecek.
Kasım ayında da Meclis’te görüşülüp yasalaşması bekleniyor.
VERGİ, PRİM VE CEZALAR
Yapılandırma ile ilgili bazı ayrıntılar netleşti.
1. Vadesi Geçtiği Halde Ödenmemiş Vergi ve Prim Borçlarında 1 TL Dahi İndirim Yapılmayacak.
Bize göre bu doğru bir uygulama.
Aksi halde, vergisini ve prim borcunu zamanında ödeyenler hatta ödemek için mal, mülk satıp, faizle kredi kullananlar, haklı olarak isyan edeceklerdi.
2. Ödenmemiş Vergi ve Sigorta Primi Borçları ile İlgili Faiz ve Gecikme Zamları İndirilecek.
Bize göre bu da doğru bir uygulama.
Enflasyonun ve banka faizlerinin tek haneli oranlara düştüğü son yıllarda, enflasyonun 4-5 katı yıllık faiz uygulanması ve yaşanan ekonomik kriz, borçları iyice ödenemez hale getirmişti.
Birikmiş vergi, SSK(4/a) ve Bağ-Kur primi ile bunların gecikme faizi ve cezaları toplamı 100 milyar lirayı aşmıştı.
Yeni düzenlemede, birikmiş faiz ve gecikme zamlarının enflasyona göre hesaplanması söz konusu. Bu arada vergi ve prim aslının yüzde 25’ini geçmemesi yönü de tartışılıyor.
3. Belediyelerin Tahsil Ettiği Emlak Vergisi ve Diğer Vergiler ile Harçlar da Yapılandırma  Kapsamına Alınacak.
Bu da doğru bir uygulama.
4. Ödeme Olayında Anapara ve İndirim Sonrası Faiz Borcu Dondurulacak. Yıllık Yüzde 3 Civarında Faizle 36 Ay Civarında Ödeme Kolaylığı Sağlanacak.
Bu süre, bizim ısrarla önerdiğimiz bir süreydi. Ancak, yıllık faiz oranını artırmak suretiyle, 36 ayın üzerinde taksitlendirmeye de olanak sağlanması, yapılandırmanın başarı şansını artırır.
NELER OLABİLİR?
Şu anda tartışılıp henüz netleşmeyen bazı konularda var.
1. İhtilaflı Alacaklar:
Vergi incelemesi aşamasında veya yargı aşamasında bulunan, tutarı da milyarlarca lira ile ifade edilen vergi ve cezalar var. Bunlar için de bir kolaylık sağlanıp, hem ilave tahsilat yapılması hem de ihtilafların azaltılması söz konusu. Yargıdaki ihtilafların yüzde 85-90’ının mükellef lehine olduğu göz önüne alındığında, bu düzenlemeden devletin de kazançlı çıkacağı anlaşılıyor.
2. Matrah Artırımı:
2006-2009 döneminde beyan edilen matrahların, belli bir oranda artırılması sonucu, vergi incelemesine tabi tutulmaması da tartışılan konular arasında.
3. Stok Affı:
Belli dönemlerde çıkartılan yasalarda, örneğin son “Vergi Barışı” yasasında olduğu gibi, stoklarda olduğu halde defter kayıtlarında yer almayan malların ve diğer varlıkların da yapılandırma kapsamına alınıp alınmayacağı değerlendiriliyor.
4. Gümrük Vergileri:
Gümrük vergileri ve ihtilafları ciddi bir sorun. Her ithalat için ayrı bir dava açılıyor. Şu andaki ihtilaflı davaların tutarı 1,5 milyar TL civarında. Bu konuda kapsamlı bir düzenleme yapılması da gündemde.
5. Diğerleri:
Bu arada turizm sektöründe irtifak hakları ve ecrimisil borçları, askerlik, nüfus, trafik gibi idari para cezaları, elektrik, su borçları, bilançolardaki kasa fazlalığının düzeltilmesi de yapılandırma kapsamında değerlendirilmesi önerilen konular arasında yer alıyor.

KAYNAK:Şükrü KIZILOT/Hürriyet/20.10.2010

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir