Sendika-İstihdam

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Kursları Projesi

İşsizlik konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yapacağı projeler yaşamsal öneme sahip. En son bu kapsamda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın öncülüğünde Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Kursları Projesi uygulamaya giriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer’in tanıtımını yaptığı projeye göre, meslek odaları kendi bölgelerdeki şirketlerin ihtiyaçlarını belirleyecekler, böylece ihtiyaç duyulan alanlarda gelecek 5 yılda 1 milyonu aşkın işsiz gence iş sahibi yapılacak. Mesleki eğitim kursları, 81 ilde 111 Endüstri Meslek Lisesi’nde verilecek. Kurslara katılacaklara günlük 15 TL ödenerek, staj ve istihdam edilmeleri sağlanacak.

İşsizlik Karnesi

Sayın Bakan, Türkiye’de işsizliğin temel sebebini; çalışma çağında artan 550-600 binlik nüfusa yıllık yüzde 5’lik büyümenin yarattığı 400 bin istihdamın karşılayamaması sonucuna dayandırmaktadır.

Sayın Dinçer proje tanıtım konuşmasında, sigorta teşvik uygulamalarıyla 2009 yılında;

·  İşveren sigorta priminde 5 puanlık prim indirimden 5.127 bin kişi,

·  18-29 yaş arası gençler ile kadınları istihdam teşvikinden 27.322’si kadın olmak üzere toplam 53.296 kişi,

·  Engelli istihdamı teşvikinden 28.324 engelli vatandaş,

·  5921 sayılı düzenleme ile ortalama sigortalı sayısına ilave işe alınanların işveren sigorta prim payının 6 ay süreyle işsizlik sigortası fonundan karşılanması teşvikinden 55.093 kişinin,

yararlandığını ifade etti.

Türkiye İş Kurumu tarafından yine 2009 yılında;

Türkiye genelinde 7.897 adet mesleki eğitim kursu açıldığı, farklı sektörlerde açılan bu mesleki eğitim kurslarına 85.756 erkek, 80.957 kadın olmak üzere toplam 166.713 kişi katıldığı,

işsizlerin iş başında eğitilmesini ve işe daha kolay yerleştirilmesini amaçlayan staj programlarından 1.285 kişi faydalandığı,

kısa çalışma programlarından 192.244 işçi yararlandığı, yaklaşık 200 bin kişinin işsiz kalması önlendiği,

toplum yararına çalışma programlarından 33.229 erkek, 12.238 kadın olmak üzere toplam 45.467 işsiz yararlandığı anlaşılmaktadır.

2009 Yılı Bakanlığın Faaliyet Raporu

Faaliyet Raporu’nda çarpıcı bilgilere yer verilmekte. Bakanlık iş ve sosyal güvenlik alanında düzenleyici, denetleyici ve uygulayıcı yetki, görev ve sorumluluğa sahiptir. Bu derece kapsam ve öneme sahip Bakanlığın, 81 ilin sadece 23’ünde bölge şeklinde yapılanmakta ve buralarda sadece 766 personelle üstlendiği görevi yerine getirmektedir. Bakanlığın ana hizmet birimlerinde 1.554 personel çalışmakta, bunun 647’si müfettişlerden oluşmaktadır.

2009 yılı sonu itibariyle Bakanlığa tahsis edilmiş olan 3.924 kadrodan 2.459’u dolu, 1.465’i

ise boş olup dolu kadro oranı %62,7’dir.

Şikâyet başvuruları

İşçi uyuşmazlıklarında ilk başvuru yeri olarak bilinen Çalışma Bakanlığı Bölge Müdürlükleri tarafından 2.724 şikâyet başvurusu sonuçlandırılmıştır. En çok şikâyet yapılan il 840’la İstanbul, ikinci sırada 405’le İzmir geliyor.  En düşük şikâyet sonuçlanan 5 başvuru Sivas, 11 başvuru ile Diyarbakır’dır. Başvuru konuları ise, ihbar tazminatı, kıdem tazminatı, ücret ve yıllık izin ücretten oluşmaktadır. Bu konuya önümüzdeki yazılarda, önemi nedeniyle, daha ayrıntılı şekilde döneceğim.

Yurtdışında çalışan vatandaşlarımız

Ülke dışında çalışan 1.440.963 vatandaşımızın, 1.041.835’i Batı Avrupa ülkelerinde, 48.140’ı Türk Cumhuriyetleri’nde, 143.991’i Ortadoğu ve Afrika ülkelerinde, 30.090’ı Avustralya’da, 143.000’i ABD ve Kanada’da, 33.582’si Rusya Federasyonu ve diğer ülkelerde çalışmaktadır.

Yurtdışındaki vatandaşların çalışma sorunlarına, 10 ateşe ve ateşe yardımcısı tarafından çözüm üretilmeye çalışılmaktadır.

Yabancı çalışma izin belgesi

2009 yılında 14.023 yabancıya çalışma izin belgesi verilmiştir. Bunlar arasında 8.782 süreli, 4.693 uzatma izninden oluşmaktadır. Ülkeler içinde en çok Çin Halk Cumhuriyeti, sonra Rusya Federasyonu vatandaşlarına çalışma izni verilmiştir.

Kaynak:Erdem14.8.10

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir