İşçi Alacak ve Tazminatları SGK Emeklilik

Uzman ve usta öğreticilere borçlanma hakkı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında uzman ve usta öğretici olarak çalışanların borçlanma süreleri: 5510 s. Kanuna Torba (6111 sayılı) Kanunla eklenen geçici 31. madde ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında ilgili mevzuatı çerçevesinde uzman ve usta öğretici olarak çalıştırılanlar, bu durumlarını milli eğitim il veya ilçe müdürlüklerince belgelendirmeleri kaydıyla, 25.02.2011 tarihinden önceki çalışmalarından dolayı ay içinde 30 günden eksik kalan sürelerini 41. madde esaslarına göre kendileri veya hak sahiplerince borçlanılabilecektir. Borçlanılan süreler 4/1-a  (SSK) kapsamında sigortalılık süresi sayılacaktır.

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun 47. maddesinde örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ve hizmetiçi yetiştirme kurs, seminer ve konferanslarda uzman ve usta öğreticilerin de geçici veya sürekli olarak görevlendirilebileceği, öğretim tür ve seviyelerine göre uzman ve usta öğreticilerin seçimlerinde aranacak şartlar ile görev ve yetkilerinin yönetmeliklerle tespit edileceği hükmü bulunmakta olup, Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik 21.05.1977 tarihli ve 15953 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığından, uzman ve usta öğreticilerin 21.05.1977-25.02.2011 tarihleri arasında ay içinde 30 günden eksik kalan süreleri borçlandırılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığının ilgili birimleri tarafından bu kapsamda çalışanlar için 30 tam gün hizmet bildirilmemiş süreler geçici 31. maddeye göre borçlandırılmayacaktır.

Bu sigortalıların borçlanması “sgkintra HİZMET BORÇLANMALARI, Uzman ve Usta Öğretici Borçlanması” menüsünden sonuçlandırılacaktır.

Örnek- 01.08.1997-30.11.1998 tarihleri arasında usta öğretici olarak halk eğitim merkezinde çalışan sigortalı geçici 31. madde kapsamında borçlanma yapmak için halk eğitim merkezinden aldığı yazı ile Kuruma müracaat etmiş olup borçlanma süreleri aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

Dönem Bordrosu Bordrodaki Gün Sayısı Bordroda Prim Ödenen Aylar Zorunlu Hizmet Borçlanılacak Hizmet Borçlanma Gün Sayısı
1997 / II 15        
     
     
     
15 16.08.1997-30.08.1997 01.08.1997-15.08.1997 15
1998 / I 60 5 26.01.1998-30.01.1998 01.01.1998-25.01.1998 25
10 21.02.1998-30.02.1998 01.02.1998-20.02.1998 20
25 06.03.1998-30.03.1998 01.03.1998-05.03.1998 5
20 11.04.1998-30.04.1998 01.04.1998-10.04.1998 10
1998 / II 63 17 14.05.1998-30.05.1998 01.05.1998-13.05.1998 13
16 15.06.1998-30.06.1998 01.06.1998-14.06.1998 14
15 16.07.1998-30.07.1998 01.07.1998-15.07.1998 15
14 17.08.1998-30.08.1998

01.08.1998-16.08.1998

16
1998 / III 47 17 14.09.1998-30.09.1998 01.09.1998-13.09.1998 13
15 16.10.1998-30.10.1998 01.10.1998-15.10.1998 15
15 16.11.1998-30.11.1998 01.11.1998-15.11.1998 15
     

*Ay içindeki zorunlu çalışma süresi borçlanma ile 30 güne tamamlandığı için 28, 29 ve 31 gün çeken aylarda hizmet 30 gün olarak dikkate alınmıştır.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir