İş Kanunu İşlemleri

Uygulamalı İŞ mevzuatı İŞLEMLERİ El Kitabı

Mart/2011 Baskı, yazar:İsa KARAKAŞ/En son Torba Kanunla getirilen değişikler çerçevesinde  Açıklamalı-Sözlüklü Gerekçeli Kanun – Yönetmelik – Tebliğ- Form – Belge Ekleri ve Güncel Yargı Kararlarıyla Donatılmış İş mevzuatı; başta kamu-özel tüm işyerleri olmak üzere işçi-işçi kuruluşları, işveren-işveren kuruluşları, taşeron, akademisyen, öğrenci, avukat, muhasebeci ve çalışma hayatı ile ilgili diğer bütün kesimleri yakından ilgilendirmektedir.Hukuk sistemimizde en çok değişikliğe uğrayan mevzuat, çalışma hayatının dinamik yapısına bağlı olarak hiç kuşkusuz iş mevzuatıdır.
İş mevzuatında özelikle 22. 05. 2003 tarihinde kabul edilen 4857 sayılı İş Kanunu ve bu Kanuna istinaden çıkarılan çok sayıda yönetmelik ve diğer alt mevzuatla köklü değişiklik ve yenilikler yapılmıştır.
Elinizdeki bu kitapta; en son 13. 02. 2011 Tarih ve 6111 sayılı (Torba) Kanunla yapılan değişiklikler dahil olmak üzere iş mevzuatı en güncel ve en kulanışlı en kapsamlı bir şekilde, ilgili yargı kararları ile birlikte uygulama yönelik form-belge-dilekçe ve diğer gerekli bilgiler ile birlikte bir araya getirilerek bu rehber eser, vucuda getirilmiştir

İsa KARAKAŞ

 • TEMEL KAVRAMLAR SÖZLÜĞÜ – İŞLERİN SINIFLANDIRILMASI VE 4857 S. İŞ KANUNUNUN GENEL GEREKÇESİ
 • I. -TEMEL KAVRAMLAR VE İŞLERİN SINIFLANDIRILMASI-3
 • -TEMEL KAVRAMLAR SÖZLÜĞÜ-3
 • -İŞLERİN SINIFLANDIRILMASI-10
 • -Sanayiden Sayılan İşler-10
 • -Ticaretten Sayılan İşler-15
 • -Tarım ve Orman İşleri-16
 • II. -4857 SAYILI KANUNUN GENEL GEREKÇESİ-17
 • BÖLÜM
 • 4857 S. İŞ KANUNU UYGULAMASI
 • -AMAÇ VE KAPSAM-25
 • MADDE 1 –25
 • -AÇIKLAMA-25
 • -TANIMLAR-25
 • MADDE 2 –25
 • -AÇIKLAMA-28
 • -İŞYERİNİ BİLDİRME-31
 • MADDE 3 –31
 • -AÇIKLAMA-32
 • -Genel Olarak İşyerinin Bildirilmesi-32
 • -Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinin Kurulması, Bildirimi ve İşyerinin Tescili-33
 • b1) -Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinin Kurulabilmesi İçin Gereken Şartlar-33
 • b2) -Alt İşverenin İşyerini Bildirmesi-33
 • b3) -Alt İşverenlik Sözleşmesi-35
 • b4) -İşletmenin Ve İşin Gereği İle Teknolojik Sebeplerle Uzmanlık Gerektiren İş-36
 • b5) -Alt İşverenlikteMuvaza-36
 • -İSTİSNALAR-38
 • MADDE 4 –38
 • -AÇIKLAMA-40
 • -EŞİT DAVRANMA İLKESİ-41
 • MADDE 5 –41
 • -AÇIKLAMA-42
 • -İŞYERİNİN VEYA BİR BÖLÜMÜNÜN DEVRİ-45
 • MADDE 6 –45
 • -AÇIKLAMA-46
 • -GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ-48
 • MADDE 7 –48
 • -AÇIKLAMA-49
 • -TANIM VE ŞEKİL-51
 • MADDE 8 –51
 • -AÇIKLAMA-52
 • -TÜRÜ VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİNİ BELİRLEME SERBESTİSİ-54
 • MADDE 9 –54
 • -AÇIKLAMA-54
 • -SÜREKLİ VE SÜREKSİZ İŞLERDEKİ İŞ SÖZLEŞMELERİ-55
 • MADDE 10 –55
 • -AÇIKLAMA-55
 • -BELİRLİ VE BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ-55
 • MADDE 11 –55
 • -AÇIKLAMA-56
 • -BELİRLİ VE BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ AYIRIMIN SINIRLARI-57
 • MADDE 12 –57
 • -AÇIKLAMA-57
 • -KISMÎ SÜRELİ VE TAM SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ-58
 • MADDE 13 –58
 • -AÇIKLAMA-59
 • -ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMA-60
 • MADDE 14 –60
 • -AÇIKLAMA-60
 • -DENEME SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ-61
 • MADDE 15 –61
 • -AÇIKLAMA-61
 • 31. -TAKIM SÖZLEŞMESİ İLE OLUŞTURULAN İŞ SÖZLEŞMELERİ-61
 • MADDE 16–61
 • -AÇIKLAMA-62
 • -SÜRELİ FESİH-62
 • MADDE 17 –62
 • -AÇIKLAMA-63
 • -FESHİN GEÇERLİ SEBEBE DAYANDIRILMASI-64
 • MADDE 18 –64
 • -AÇIKLAMA-65
 • -SÖZLEŞMENİN FESHİNDE USUL-67
 • MADDE 19 –67
 • -AÇIKLAMA-67
 • -FESİH BİLDİRİMİNE İTİRAZ VE USULÜ-70
 • MADDE 20 –70
 • -AÇIKLAMA-71
 • -GEÇERSİZ SEBEPLE YAPILAN FESHİN SONUÇLARI-77
 • MADDE 21 –77
 • -AÇIKLAMA-78
 • -ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK VE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ-79
 • MADDE 22 –79
 • -AÇIKLAMA-79
 • -YENİ İŞVERENİN SORUMLULUĞU-94
 • MADDE 23 –94
 • -AÇIKLAMA-94
 • -İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH HAKKI-94
 • MADDE 24 –94
 • -AÇIKLAMA-96
 • -İŞVERENİN HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH HAKKI-97
 • MADDE 25 –97
 • -AÇIKLAMA-99
 • -DERHAL FESİH HAKKINI KULLANMA SÜRESİ-104
 • MADDE 26 –104
 • -AÇIKLAMA-104
 • -YENİ İŞ ARAMA İZNİ-105
 • MADDE 27–105
 • -AÇIKLAMA-105
 • -ÇALIŞMA BELGESİ-106
 • MADDE 28 –106
 • -AÇIKLAMA-106
 • -TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA-109
 • MADDE 29 –109
 • -AÇIKLAMA-110
 • -ÖZÜRLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU-111
 • MADDE 30 –111
 • -AÇIKLAMA-113
 • -Genel Olarak-113
 • -Özürlü Ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Komisyonu-114
 • ba) -Komisyonun Kuruluşu-114
 • bb) -Komisyonun Toplanması ve Çalışma İlkeleri-114
 • bc) -Komisyonun Toplanma ve Karar Yeter Sayısı-115
 • bd) Sekreterya Görevi-115
 • be) -Para Cezalarının Kullanımı-116
 • bf) -İzleme-116
 • -ASKERLİK VE KANUNDAN DOĞAN ÇALIŞMA-116
 • MADDE 31 –116
 • -AÇIKLAMA-117
 • -ÜCRET VE ÜCRETİN ÖDENMESİ-117
 • MADDE 32 –117
 • -AÇIKLAMA-119
 • -İŞVERENİN ÖDEME ACZİNE DÜŞMESİ-120
 • MADDE 33 -120
 • -ÜCRETİN GÜNÜNDE ÖDENMEMESİ-120
 • MADDE 34 –120
 • -AÇIKLAMA-120
 • -ÜCRETİN SAKLI KISMI-122
 • MADDE 35 –122
 • -AÇIKLAMA-123
 • -KAMU MAKAMLARININ VE ASIL İŞVERENLERİN HAKEDİŞLERİNDEN ÜCRETİ KESME YÜKÜMLÜLÜĞÜ-123
 • MADDE 36 –123
 • -AÇIKLAMA-124
 • -ÜCRET HESAP PUSULASI-124
 • MADDE 37 –124
 • -AÇIKLAMA-124
 • -ÜCRET KESME CEZASI-125
 • MADDE 38 –125
 • -AÇIKLAMA-126
 • -Genel Olarak İşçiye Ücret Kesme Cezası-126
 • -İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraların Nerelere Ve Ne Kadar Verileceği Hakkında Karar Vermeye Yetkili Kurul-126
 • ba) -Teşekkülü-126
 • bb) -Kurulun Toplanması-127
 • bc) -Kurulun Toplanma ve Karar Yeter Sayısı-127
 • bd) Kurulun Sekreterya İşleri-127
 • be) -Ceza Paralarının Kullanılacağı Yerler-127
 • bf) -Faydalanacak Kuruluşlar-128
 • bg) -Başvuru Usulü-128
 • bh) -İzleme-129
 • -ASGARİ ÜCRET-129
 • MADDE 39 –129
 • -AÇIKLAMA-130
 • -YARIM ÜCRET-130
 • MADDE 40 –130
 • -AÇIKLAMA-130
 • -FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ-130
 • MADDE 41 –130
 • -AÇIKLAMA-132
 • -Genel Olarak-132
 • -Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Kavramları-132
 • ba) -Fazla çalışma: -132
 • bb) -Fazla sürelerle çalışma: -132
 • -Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Ücreti-132
 • -Fazla Çalışmada Sınır-133
 • -Serbest Zaman-133
 • -Fazla Çalışma Yapılamayacak İşler-134
 • -Fazla Çalışma Yaptırılmayacak İşçiler-134
 • -Fazla Çalışma Yaptırılacak İşçinin Onayı-134
 • ı) -Fazla Çalışmanın Belgelenmesi-135
 • -ZORUNLU NEDENLERLE FAZLA ÇALIŞMA-136
 • MADDE 42 –136
 • -AÇIKLAMA-136
 • -OLAĞANÜSTÜ HALLERDE FAZLA ÇALIŞMA-136
 • MADDE 43 –136
 • -AÇIKLAMA-137
 • -ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA-137
 • MADDE 44 –137
 • -AÇIKLAMA-137
 • -SAKLI HAKLAR-137
 • MADDE 45 –137
 • -AÇIKLAMA-137
 • -HAFTA TATİLİ ÜCRETİ-138
 • MADDE 46 –138
 • -AÇIKLAMA-139
 • -GENEL TATİL ÜCRETİ-139
 • MADDE 47 –139
 • -AÇIKLAMA-139
 • -GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK-140
 • MADDE 48 –140
 • -AÇIKLAMA-140
 • -ÜCRET ŞEKİLLERİNE GÖRE TATİL ÜCRETİ-140
 • MADDE 49 –140
 • -AÇIKLAMA-140
 • -TATİL ÜCRETİNE GİRMEYEN KISIMLAR-141
 • MADDE 50 –141
 • -AÇIKLAMA-141
 • 100. YÜZDELERİN ÖDENMESİ-141
 • MADDE 51 –141
 • 101. AÇIKLAMA-142
 • -Genel Olarak-142
 • b)-Yüzdelerin Toplanması, Ödenmesi Ve Dağıtılması-142
 • ba) -Toplanması ve Ödenmesine ilişkin esaslar-142
 • bb) -Dağıtılmasına İlişkin Esaslar-143
 • -Yüzdelerin Belgelenmesi-143
 • -Puanların Verilmesinde Dikkate Alınacak Hususlar-143
 • -Değerlendirme Kurulunun Oluşturulması-145
 • -Çalışma Tarzına Göre Dikkate Alınacak Puanlar-146
 • -İzin ve Tatil Ücretleri-146
 • -Saklı haklar-146
 • ı) -İşverenlerin İlan Yükümlülüğü-146
 • 102. -YÜZDELERİN BELGELENMESİ-147
 • MADDE 52 –147
 • 103. -AÇIKLAMA-147
 • 104. -YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI VE İZİN SÜRELERİ-147
 • MADDE 53 –147
 • 105. -AÇIKLAMA-148
 • 106. -YILLIK ÜCRETLİ İZNE HAK KAZANMA VE İZNİ KULLANMA DÖNEMİ-148
 • MADDE 54 –148
 • 107. -AÇIKLAMA-149
 • 108. -YILLIK İZİN BAKIMINDAN ÇALIŞILMIŞ GİBİ SAYILAN HALLER-150
 • MADDE 55 –150
 • 109. -AÇIKLAMA-151
 • 110. -YILLIK ÜCRETLİ İZNİN UYGULANMASI-151
 • MADDE 56 –151
 • 111. -AÇIKLAMA-152
 • -Yıllık Ücretli İznin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar-152
 • -İzin İsteğinin Zamanı ve Verilmesi-153
 • ba) -İzin İsteği-153
 • bb) -İznin Verilmesi-153
 • -Toplu İzin-154
 • -Toplu İzin Uygulaması Dışında Tutulacak İşçiler-154
 • -Mevsimlik veya Kampanya İşlerinde Yıllık Ücretli İzin-154
 • -Kısmi Süreli ve Çağrı Üzerine Çalışmalarda Yıllık Ücretli İzin-155
 • -Geçici İş İlişkisiyle Çalışan İşçilerin Yıllık Ücretli İzinleri-155
 • 112. -YILLIK İZİN ÜCRETİ-156
 • MADDE 57 –156
 • 113. -AÇIKLAMA-156
 • 114. -İZİNDE ÇALIŞMA YASAĞI-157
 • MADDE 58 –157
 • 115. -AÇIKLAMA-157
 • 116. -SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİNDE İZİN ÜCRETİ-157
 • MADDE 59 –157
 • 117. -AÇIKLAMA-157
 • 118. -İZİNLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER-158
 • MADDE 60 –158
 • 119. -AÇIKLAMA-158
 • -İzin Kurulunun Oluşturulması-158
 • -İzin Kurulunun Görev ve Yetkileri-159
 • -İzin Kurulunun Toplantıları-159
 • -İzin Kurulu Bulunması Zorunlu Olmayan İşyerleri-160
 • -Yıllık İzin Çizelgelerinin Hazırlanması ve İlanı-160
 • ea) -Adı soyadı, -160
 • eb) -Sicil numarası, -160
 • ec) -İşe giriş tarihi, -160
 • ed) -Yıllık izne hak kazandığı tarih, -160
 • ee) -İşyerindeki çalışma süresi, -160
 • ef) -İzin günleri sayısı, -160
 • eg) -Yol izni günleri sayısı, -160
 • eh) -İznin başlama tarihi, -160
 • eı) -İznin sona ereceği tarih, -160
 • -Yıllık İzin Kaydı-160
 • 120. -SİGORTA PRİMLERİ-162
 • MADDE 61 –162
 • 121. -AÇIKLAMA-162
 • 122. -ÜCRETTEN İNDİRİM YAPILAMAYACAK HALLER-162
 • MADDE 62 –162
 • 123. -AÇIKLAMA-162
 • 124. -ÇALIŞMA SÜRESİ-162
 • MADDE 63 –162
 • 125. -AÇIKLAMA-163
 • -Genel Olarak-163
 • -Çalışma Süresi-164
 • -Haftalık Normal Çalışma Süresi-164
 • -Denkleştirme Esasına Göre Çalışma-165
 • -Kısmi Süreli Çalışma-165
 • -Günlük Çalışma Süresinin Duyurulması-166
 • -Çalışma Süresinin Belgelenmesi-166
 • -Günlük Çalışma Süresinden Daha Az Çalışılacak İşler-166
 • ı) -Sınırlandırma-166
 • 126. -TELAFİ ÇALIŞMASI-169
 • MADDE 64 –169
 • 127. -AÇIKLAMA-169
 • 128. -KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ-170
 • MADDE 65 –170
 • 129. -ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILAN HALLER-171
 • MADDE 66 –171
 • 130. -AÇIKLAMA-172
 • 131. -GÜNLÜK ÇALIŞMANIN BAŞLAMA VE BİTİŞ SAATLERİ-172
 • MADDE 67 –172
 • 132. -AÇIKLAMA-172
 • 133. -ARA DİNLENMESİ-173
 • MADDE 68 –173
 • 134. -AÇIKLAMA-173
 • 135. -GECE SÜRESİ VE GECE ÇALIŞMALARI-173
 • MADDE 69 –173
 • 136. -AÇIKLAMA-174
 • 137. -HAZIRLAMA, TAMAMLAMA VE TEMİZLEME İŞLERİ-175
 • MADDE 70 –175
 • 138. -AÇIKLAMA-175
 • -Genel Olarak-175
 • -Hazırlama, Tamamlama Ve Temizleme İşlerinin Usul Ve Esasları-175
 • ba) -Çalıştırma Koşulu-175
 • bb) -Çalıştırma Süresi-175
 • bc) -Çalıştırılacak İşçi Sayısı-176
 • bd) Ekip Başı-176
 • be) -İş Sağlığı ve Güvenliği-176
 • bf) -İşçilerin Değiştirilmesi-177
 • bg) -Dinlenme Zorunluluğu-177
 • bh)-Günde Yedibuçuk Saatlik Sürenin Aşılmaması Gereken İşler-177
 • bı) -Fazla Çalışma Süresi-178
 • bi) -Gece Çalışma Dönemi-178
 • bj) -Çalıştırma Yasağı-178
 • bk) -Çalışma Ücreti-178
 • 139. -ÇALIŞTIRMA YAŞI VE ÇOCUKLARI ÇALIŞTIRMA YASAĞI-178
 • MADDE 71 –178
 • 140. -AÇIKLAMA-179
 • -Genel Olarak-179
 • aa) -Genç işçi-180
 • ab) -Çocuk işçi-180
 • ac) -Hafif iş-180
 • ad) -Ağır ve tehlikeli iş-180
 • -Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Esasları-180
 • bb) -Çocuk işçilerin çalışmasına izin verilen hafif işler-180
 • bc) -Genç İşçilerin Çalışmasına İzin Verilen İşler-181
 • bd) 18 Yaşını Doldurmamış Çocuk Ve Genç İşçiler Bakımından Yasak Olan İşler-183
 • -Çalışma Süreleri ve Ara Dinlenme Süreleri-184
 • -Günlük Çalışma Süresinden Sayılan Haller-185
 • -Çocuk Ve Genç İşçilerin Tatilleri-185
 • ea) -Hafta Tatili-185
 • eb) -Ulusal Bayram ve Genel Tatil-185
 • ec) -Yıllık Ücretli İznin Kullandırılması-185
 • -Çocuk Ve Genç İşçiler Yönünden İşverenin Yükümlülükleri-186
 • fa) -Çocuk ve Genç İşçileri Çalıştıramayacak İşverenler-186
 • fb) -İş Sözleşmesi ve Belge Yükümlülüğü-186
 • fc) -İşverenin Eğitim ve Diğer Yükümlülükleri-186
 • -Devletin Yükümlülükleri-187
 • ga) -Eğitim-187
 • gb) -İnceleme-Araştırma-187
 • gc) -Koordinasyon ve İşbirliği-187
 • 141. -YER VE SU ALTINDA ÇALIŞTIRMA YASAĞI-188
 • MADDE 72 –188
 • 142. -AÇIKLAMA-188
 • 143. -GECE ÇALIŞTIRMA YASAĞI-188
 • MADDE 73 –188
 • 144. -AÇIKLAMA-188
 • -Kadın İşçi ve gece çalışma kavramları-188
 • -Kadın İşçilerin Gece Postasında Çalıştırılma Usul Ve Esasları-189
 • ba) -Kadın İşçilerin Gece Postasında Çalıştırılma Süresi-189
 • bb) -İşyerine Götürüp Getirme-189
 • bc) -Kadın İşçilerin, Gece Postalarında Çalıştırılabilmeleri İçin Rapor-189
 • bd) Kadın İşçilerin Çalışan Eşlerinin Gece Postalarında Çalıştırılmaları-189
 • -Gebelik ve Analık Durumunda Çalışma ve Bildirim-190
 • ca) -Gebelik ve Analık Durumunda Çalıştırılma Yasağı-190
 • cb) -Bildirim-190
 • 145. -ANALIK HALİNDE ÇALIŞMA VE SÜT İZNİ-190
 • MADDE 74 –190
 • 146. -AÇIKLAMA-191
 • 147. -İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI-192
 • MADDE 75 –192
 • 148. -AÇIKLAMA-192
 • 149. -YÖNETMELİKLER-193
 • MADDE 76 –193
 • 150. -AÇIKLAMA-193
 • 151. -İŞVERENLERİN VE İŞÇİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ-193
 • MADDE 77 –193
 • 152. -AÇIKLAMA-194
 • 153. -İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİKLERİ-195
 • MADDE 78 –195
 • 154. -AÇIKLAMA-196
 • 155. -İŞİN DURDURULMASI VEYA İŞYERİNİN KAPATILMASI-196
 • MADDE 79 –196
 • 156. -AÇIKLAMA-197
 • 157. -İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU-197
 • MADDE 80 –197
 • 158. -AÇIKLAMA-198
 • -Kapsam-198
 • -İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının Kurulacağı İşyerleri-198
 • -İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının Oluşumu-198
 • -Eğitim-199
 • -Görev ve Yetkiler-200
 • -Çalışma Usulleri-201
 • -İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Arasında İşbirliğinin Sağlanması-202
 • -İşveren veya İşveren Vekilinin Yükümlülüğü-203
 • ı) -İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun Yükümlülüğü-203
 • -İşçilerin Yükümlülüğü-203
 • 159. -İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ-204
 • MADDE 81 –204
 • 160. -AÇIKLAMA-205
 • -Maddenin Kapsamı-205
 • -İşverenin yükümlülükleri-206
 • -İşçilerin hak ve yükümlülükleri-208
 • -Hizmetin işçilere ücretsiz verilmesi-208
 • -İşyeri sağlık ve güvenlik birimi-208
 • -Ortak sağlık ve güvenlik birimi-209
 • -Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin başvuru işlemleri-210
 • -Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin yetkilendirilmesi-211
 • ı) -İSGB ve OSGB lerin görev, yetki ve sorumlulukları-212
 • -Görevlendirme belgesi ve sözleşme-213
 • -İşbirliği ve koordinasyon-214
 • -Yıllık çalışma planı-214
 • -Yıllık değerlendirme raporu-214
 • -İSGB ve OSGB lere ilişkin diğer hususlar-215
 • ma)-OSGB için belge alma ve vize işlemleri-215
 • mb)-İhtarlar-216
 • mc)-Yetkilerin askıya alınması ve iptali-216
 • md)-Tehlike sınıfları-217
 • 161. -İŞ GÜVENLİĞİ İLE GÖREVLİ MÜHENDİS VEYA TEKNİK ELEMANLAR-217
 • MADDE 82 –217
 • 162. -İŞÇİLERİN HAKLARI-218
 • MADDE 83 –218
 • 163. -AÇIKLAMA-218
 • 164. -İÇKİ VEYA UYUŞTURUCU MADDE KULLANMA YASAĞI-219
 • MADDE 84 –219
 • 165. -AÇIKLAMA-220
 • 166. -AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER-220
 • MADDE 85 –220
 • 167. -AÇIKLAMA-220
 • -Genel Olarak Maddede Yer Alan Düzenleme-220
 • -Ağır Ve Tehlikeli İşlere Ait Çizelge (EK-I)-220
 • -Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçiler-230
 • -Kadın İşçilerin Özel Günleri-231
 • -Nüfus Cüzdanlarının Onaylı Örneklerinin Saklanması-231
 • -Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılmama Durumu-231
 • 168. -AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE RAPOR-232
 • MADDE 86 –232
 • 169. -AÇIKLAMA-232
 • 170. -ON SEKİZ YAŞINDAN KÜÇÜK İŞÇİLER İÇİN RAPOR-233
 • MADDE 87 –233
 • 171. -AÇIKLAMA-234
 • 172. -GEBE VEYA ÇOCUK EMZİREN KADINLAR İÇİN YÖNETMELİK-234
 • MADDE 88 –234
 • 173. -AÇIKLAMA-235
 • -Genel Olarak Bu Maddenin Amacı-235
 • -Genel Olarak Alınacak Önlemler-235
 • -Özel Riskler-237
 • -Değerlendirme-239
 • -Değerlendirme Sonuçlarını İzleyen Eylem-239
 • -Gece Çalışması-240
 • -Çalışma Saatleri-240
 • -Analık İzni-240
 • ı) -Gebe İşçinin Muayene İzni-241
 • -Emziren İşçinin Çalıştırılması-241
 • -Emzirme İzni-241
 • -Oda ve Yurt Açma Yükümlülüğü-242
 • -Oda ve Yurtlardan Faydalanacaklar-242
 • -Kayıt ve Çıkış-243
 • -Oda ve Yurtlarda Bulunacak Nitelikler-243
 • -Oda ve Yurtlarda Bulundurulacak İlaç ve Tıbbi Gereçler-244
 • ö) -Personel, Yönetim ve Gözetim-244
 • -Çocukların Muayeneleri-246
 • -Çocukların Beslenmesi-247
 • -Çocukların Eğitim ve Geliştirilmeleri-247
 • ş) -İşverenin Yükümlülüğü-247
 • -Ortaklaşa Kurulan Oda ve Yurtların Yönetimi-247
 • -Oda ve Yurtların Bildirilmesi-248
 • 174. -ÇEŞİTLİ YÖNETMELİKLER-248
 • MADDE 89 –248
 • 175. -AÇIKLAMA-249
 • 176. -İŞ VE İŞÇİ BULMAYA ARACILIK-249
 • MADDE 90 –249
 • 177. -AÇIKLAMA-249
 • 178. -DEVLETİN YETKİSİ-250
 • MADDE 91 –250
 • 179. -AÇIKLAMA-250
 • 180. -YETKİLİ MAKAM VE MEMURLAR-252
 • MADDE 92 –252
 • 181. -AÇIKLAMA-253
 • 182. -YETKİLİ MEMURLARIN ÖDEVİ-254
 • MADDE 93 –254
 • 183. -AÇIKLAMA-254
 • 184. -MUAFİYET-257
 • MADDE 94 –257
 • 185. -AÇIKLAMA-257
 • 186. -DİĞER MERCİLER TARAFINDAN YAPILAN TEFTİŞLER-257
 • MADDE 95 –257
 • 187. -AÇIKLAMA-258
 • 188. -İŞÇİ VE İŞVERENİN SORUMLULUĞU-258
 • MADDE 96 –258
 • 189. -AÇIKLAMA-259
 • 190. -ZABITANIN YARDIMI-259
 • MADDE 97 –259
 • 191. -AÇIKLAMA-259
 • 192. -İŞYERİNİ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRILIK-259
 • MADDE 98 –259
 • 193. -AÇIKLAMA-260
 • 194. -GENEL HÜKÜMLERE AYKIRILIK-260
 • MADDE 99 –260
 • 195. -AÇIKLAMA-261
 • 196. -TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA İLE İLGİLİ HÜKÜMLERE AYKIRILIK-261
 • MADDE 100 –261
 • 197. -AÇIKLAMA-261
 • 198. -ÖZÜRLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞUNA AYKIRILIK-261
 • MADDE 101 –261
 • 199. -AÇIKLAMA-262
 • 200. -ÜCRET İLE İLGİLİ HÜKÜMLERE AYKIRILIK-262
 • MADDE 102 –262
 • 201. -AÇIKLAMA-263
 • 202. -YILLIK ÜCRETLİ İZİN HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK-264
 • MADDE 103 –264
 • 203. -AÇIKLAMA-264
 • 204. -İŞİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERE AYKIRILIK-264
 • MADDE 104 –264
 • 205. -AÇIKLAMA-265
 • 206. -İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLERE AYKIRILIK-266
 • MADDE 105 –266
 • 207. -AÇIKLAMA-267
 • 208. -İŞ VE İŞÇİ BULMA HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK-268
 • MADDE 106 –268
 • 209. -AÇIKLAMA-268
 • 210. -İŞ HAYATININ DENETİM VE TEFTİŞİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLERE AYKIRILIK-268
 • MADDE 107 –268
 • 211. -AÇIKLAMA-269
 • 212. -İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR-269
 • MADDE 108 –269
 • 213. -AÇIKLAMA-270
 • 214. -YAZILI BİLDİRİM-270
 • MADDE 109 –270
 • 215. -AÇIKLAMA-270
 • 216. -KONUT KAPICILARININ ÖZEL ÇALIŞMA KOŞULLARI-270
 • MADDE 110 –270
 • 217. -AÇIKLAMA-271
 • -Genel Olarak Kapıcılık Hizmetleri-271
 • -Yöneticinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları-271
 • -Kapıcının Görev ve Sorumlulukları-272
 • -Kapıcının İş Sözleşmesi ve Çalışma Koşulları-272
 • da) -İş Sözleşmesi-272
 • db) -Çalışma Süresi ve Ara Dinlenmesi-273
 • dc) -Ücret Ödemesi-273
 • dd) -Hafta Tatili-273
 • de) -Genel Tatil ve Ücreti-273
 • df) -Yıllık Ücretli İzin-273
 • dg) -Geçici Kapıcı-273
 • -Kapıcı Konutu ve Tahliyesi-274
 • 218. -SANAYİ, TİCARET, TARIM VE ORMAN İŞLERİ-274
 • MADDE 111 –274
 • 219. -AÇIKLAMA-276
 • 220. -BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞANLARIN KIDEM TAZMİNATI-276
 • MADDE 112 –276
 • 221. -AÇIKLAMA-277
 • 222. -BAZI İŞLERDE ÇALIŞANLARIN ÜCRETLERİNİN GÜVENCESİ-277
 • MADDE 113 –277
 • 223. -AÇIKLAMA-277
 • 224. -ÜÇLÜ DANIŞMA KURULU-277
 • MADDE 114 –277
 • 225. -AÇIKLAMA-277
 • -Genel Olarak Üçlü Danışma Kuruluna İlişkin Düzenleme-277
 • -Üçlü Danışma Kurulun Teşekkülü-278
 • -Kurulun Görevleri-278
 • -Kurulun Çalışma Şekli-279
 • 226. -KANTİN AÇILMASI-280
 • MADDE 115 –280
 • 227. -AÇIKLAMA-280
 • 228. -MADDE 116 –280
 • 229. -AÇIKLAMA-280
 • 230. -MADDE 117 –280
 • 231. -AÇIKLAMA-280
 • 232. -MADDE 118 –280
 • 233. -AÇIKLAMA-280
 • 234. -YÖNETMELİKLER-281
 • MADDE 119 –281
 • 235. -AÇIKLAMA-281
 • 236. -YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER-281
 • MADDE 120 –281
 • 237. -AÇIKLAMA-281
 • 238. -KIDEM TAZMİNATI UYGULAMALARI-282
 • -Genel Olarak Kıdem Tazminatı-282
 • -Kıdem Tazminatından Faydalanabilmek İçin Gereken Şartlar-283
 • -Kıdem Tazminatının Hesaplanması-289
 • BÖLÜM
 • İŞ MEVZUATINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI
 • -4857 s. İŞ KANUNUNA İLİŞKİN YARGI KARARLARI-295
 • -BASIN VE DENİZ İŞ KANUNLARINA İLİŞKİN YARGI KARARLARI-378
 • -SENDİKALAR KANUNU VE TİSGLK UYGULAMALARINA İLİŞKİN YARGI KARARLARI-394
 • BÖLÜM
 • YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI
 • -KARAR-421
 • -KARAR-422
 • -KARAR-426
 • -KARAR-434
 • -KARAR-439
 • -KARAR-445
 • -KARAR-457
 • -KARAR-460
 • -KARAR-465
 • -KARAR-477
 • -KARAR-478
 • -KARAR-480
 • -KARAR-481
 • -KARAR-483
 • -KARAR-484
 • -KARAR-486
 • -KARAR-488
 • -KARAR-491
 • -KARAR-494
 • -KARAR-498
 • BÖLÜM
 • 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA İSTİNADEN ÇIKARILAN YÖNETMELİKLER
 • 1. -İŞ KANUNUNA İLİŞKİN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ-505
 • 2. -İŞ KANUNUNA İLİŞKİN FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ-508
 • 3. -İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN CEZA OLARAK KESİLEN PARALARI KULLANMAYA YETKİLİ KURULUN TEŞEKKÜLÜ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK-512
 • 4. -YÜZDELERDEN TOPLANAN PARALARIN İŞÇİLERE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK-516
 • 5. -YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ-522
 • 6. -SANAYİ, TİCARET, TARIM VE ORMAN İŞLERİNDEN SAYILAN İŞLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK-531
 • -İŞ TEFTİŞ TÜZÜĞÜ-539
 • -ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ-556
 • 9. -ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK-563
 • -İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA VEYA İŞYERLERİNİN KAPATILMASINA DAİR YÖNETMELİK-573
 • -ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN ÜÇLÜ DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK-580
 • -HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ-583
 • -TARIM VE ORMANDAN SAYILAN İŞLERDE ÇALIŞANLARIN ÇALIŞMA KOŞULLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK-588
 • -POSTALAR HALİNDE İŞÇİ ÇALIŞTIRILARAK YÜRÜTÜLEN İŞLERDE ÇALIŞMALAR İLİŞKİN ÖZEL USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK-592
 • -SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE ANCAK YEDİBUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK-595
 • -HAZIRLAMA, TAMAMLAMA VE TEMİZLEME İŞLERİ YÖNETMELİĞİ-604
 • -GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK-608
 • -KADIN İŞÇİLERİN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK-631
 • -ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ-634
 • -ASKERİ İŞYERLERİYLE YURT GÜVENLİĞİ İÇİN GEREKLİ MADDELER ÜRETİLEN İŞYERLERİNİN DENETİM VE TEFTİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK-639
 • -ÜCRET GARANTİ FONU YÖNETMELİĞİ-642
 • -İŞYERİ KURMA İZNİ VE İŞLETME BELGESİ ALINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK-645
 • -ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK-653
 • 6. BÖLÜM
 • İŞ HAYATINA İLİŞKİN DİĞER KANUNLAR
 • -BASIN İŞ KANUNU-667
 • -DENİZ İŞ KANUNU-680
 • -SENDİKALAR KANUNU-707
 • -TİSGLK-748
 • -YABANCILAR KANUNU-786
 • -MESLEKİ EĞİTİM KANUNU-798
 • VII. -İŞ MAHKEMELERİ KANUNU-824
 • VIII. HAFTA TATİLİ HAKKINDA KANUN-828
 • 7. BÖLÜM
 • 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA İSTİNADEN ÇIKARILAN TEBLİĞLER İLE FORM-BELGE ÖRNEKLERİ VE YARARLI BİLGİLER
 • -TEBLİĞLER-833
 • -AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAK İŞÇİLERİN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR TEBLİĞ-833
 • B. -İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN FAALİYETLERİ İLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDEN SENDİKA YÖNETİCİLERİNE VERİLECEK HAFTADA BİR GÜN İZNİN KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ-836
 • -İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ-840
 • -İŞ MEVZUATI UYGULAMASINDA GEREKLİ BİLGİLER-858
 • -YILLAR İTİBARIYLA KIDEM TAZMİNATI TAVANLARI-858
 • -YILLIK İZİN SÜRELERİ-858
 • C. -50 VE ÜZERİ İŞÇİ İSTİHDAM EDENLERİN ÇALIŞTIRMAK ZORUNDA OLDUKLARI İŞÇİ ORANLARI-859
 • D. -2000-2011 YILLARI İTİBARIYLA UYGULANAN ASGARİ ÜCRETLER-859
 • E. -BİLDİRİM ÖNELLERİ VE İHBAR TAZMİNATI-860
 • F. -ÇALIŞMA BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNİN KAPSAMINDAKİ İLLER, ADRES, TELEFON VE FAX NUMARALARI-860
 • -FORM-BELGE VE DİLEKÇE ÖRNEKLERİ-865
 • A. -ÇALIŞMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE ÖRNEK BAŞVURU-865
 • -İŞ MAHKEMESİNE ÖRNEK BAŞVURU DİLEKÇESİ-866
 • -BELİRLİ SÜRELİ HİZMET (İŞ) SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ-867
 • -BELİRSİZ SÜRELİ HİZMET (İŞ) SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ-871
 • -SGK YA VERİLMESİ GEREKEN İŞYERİ BİLDİRGESİ-874
 • -İBRANAME ÖRNEĞİ VE İLGİLİ YARGI KARARI-878
 • -SİGORTALI İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ ÖRNEĞİ: -883
 • -İŞ HAYATINA İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARI-886
 • -DENİZ İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI-887
 • B. -SENDİKALAR KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALAR-888
 • C. -TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GREV VE LOKAVT KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI-889
 • D. -4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA YER ALAN İDARİ PARA CEZALARI-890
 • E. -BASIN İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI-891
 • KAYNAKÇA-893
Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir