Genel Sağlık Sigortası

Her trafik kazasının sağlık giderlerini SGK karşılar mı?

Trafik kazasının oluş tarihine ve kazazedenin genel sağlık sigortalısı olup olmadığına bakılmaksızın Torba (6111 sayılı) Kanunla birlikte 25/02/2011 tarihinden itibaren üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarınca verilecek tüm sağlıkasi hizmet bedelleri SGK tarafından karşılanmaktadır. Tüm kazazedeler için tedavi bedellerine ait faturaların ödenebilmesi için vakanın trafik kazası olduğuna dair kanıtlayıcı belge (polis, jandarma raporu, adli vaka raporu vs.) veya kaza tespit tutanağı olması gerekmektedir. www.isakarakas.comGenel sağlık sigortalısı olmayanların tedavi giderlerinin karşılanması trafik kazaları halleriyle sınırlı olup, bu kişilerin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda tanımlanan trafik kazası tarifine uymayan kazalar sonucu oluşacak tedavi giderleri Kurumumuzca karşılanmamaktadır.

 

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir