Vergi Rehberi

Torba Kanun çerçevesinde yapılacak vergi yapılandırılmasına ilişkin tebliğ hazır

6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 25.02.2011 tarihli ve mükerrer 27857 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  Anılan Kanunun uygulamasına ilişkin Tebliğ Taslağına internet sitemizden ulaşmanız mümkündür. Tebliğ Taslağına ilişkin görüş ve önerilerinizi 6111sayilikanun@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.
 
Kanunun getirdiği imkânlardan bir an önce faydalanmak isteyen mükelleflerimiz, Tebliğ taslağı ekinde yer alan bildirim, form ya da dilekçeleri kullanarak ilgili vergi dairesine başvurularını yapabileceklerdir.  

Söz konusu Tebliğ Taslağına ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak:GİB Duyurusu

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir