bursa escort izmir escort izmir escort istanbul escort istanbul escort TBMM Genel Kurulu'nda "Torba kanun"da yine çok önemli değişiklikler yapıldı - İsa Karakaş - İsa Karakaş

TBMM Genel Kurulu’nda “Torba kanun”da yine çok önemli değişiklikler yapıldı

İSA KARAKAŞ son dakika bilgileri açıklıyor;;TBMM Genel Kurulu’nda “Torba kanun” olarak bilinen İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine devam ediliyor.

Tasarının 11, 13 ve 14. maddelerinde  değişiklik yapıldı.

Buna göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda değişiklik öngören tasarının 11. maddesine eklenen cümle ile alt işveren tarafından yürütülen işlerde çalışmakta olan mahalli idare personelinin, aynı mahalli idarelerin kendi birimleri veya bağlı kuruluşları arasında iş veya işyeri değişikliğine tabi tutulmak suretiyle, mahalli idarelerde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihaleleri çerçevesinde yürütülen işlerin İhale Kanunu’nda, 4857 sayılı İş Kanunu esas alınarak yapılan değişikliklere uygun yürütülecek.

Tasarının 13. maddesine yapılan düzenleme ile de işyerlerinin aynı yerde olup olmadığına bakılmaksızın; bir mahalli idarenin ya da bağlı kuruluşunun kendi birimleri arasında veya bir mahalli idare ile bağlı kuruluşları arasında veya aynı mahalli idarenin farklı bağlı kuruluşları arasında olmak kaydıyla mahalli idarelerde veya bağlı kuruluşlarında çalışan işçiler, ilgili mahalli idarenin en üst amirinin onayı alınarak, maddenin yayımlandığı tarihi izleyen 120 gün içinde kadroları veya geçici iş pozisyonlarıyla birlikte aynı veya benzeri iş ya da işyeri değişikliğine tabi tutulan işçilerin ücret ile diğer mali ve sosyal hakları ile kıdem tazminatları ve kıdeme bağlı diğer hususlarda 6360 sayılı kanunun geçici birinci maddesinin durumlarına uygun hükümleri uygulanacak.

Böylece alt işveren tarafından yürütülen işlerde çalışmakta olan mahalli idare personelinin aynı mahalli idarelerin kendi birimleri veya bağlı kuruluşları arasında iş veya işyeri değişikliğine tabi tutmak suretiyle, mahalli idarelerde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihaleleri çerçevesinde yürütülen işlerin 4734 sayılı İhale Kanununda 4857 sayılı İş Kanunu esas alınarak yapılan değişikliklere uygun şekilde yürütülmesi sağlanacak.

Tasarının 14. maddesine kabul edilen önerge ile 22 Eylül 2012 tarihinden önce İhale Kanununa göre ihalesi yapılan ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanabilmesine ilişkin hüküm bulunan yapım işleri ihalelerinde, yaklaşık maliyetin yarısından fazlasını akaryakıt giderlerinin oluşturduğu ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle fesih veya tasfiye edilmeksizin geçici kabulü yapılmış işler ile devam eden işlerin 22 Eylül 2012 tarihinden sonra gerçekleştirilen kısımlarında kullanılan akaryakıta ilişkin özel tüketim vergisinde gerçekleşen artış nedeniyle fiyat farkı hesaplamasında 31 Ağustos 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı hükümleri uygulanacak.

logo
  Benzer Yazılar


  Yorumlar

Lütfen Disqus eklentisini kurun.
mobil porno