SGK İşveren Rehberi

Taşeronu bulunan asıl işverenler ile taşeronları 6 Bölgeli teşvikten yararlanabilecek mi?

6 Bölgeli teşvikten sigorta primi işveren hissesi desteğinin uygulanacağı teşvik belgesi kapsamındaki yatırıma ait tesiste, işverenin sosyal güvenlik işyeri numarası altında faaliyette buunan aracılar tarafından istihdam edilen sigortalı sayısı da dikkate alınmaktadır.www.isakarakas.com

Bu bağlamda, anılan  destekten, alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılardan dolayı da yararlanılabilecektir. Ancak bu durumda, gerek asıl işverenin, gerekse alt işverenlerin söz konusu destekten yararlanabilmeleri için, işyerinin yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekmektedir.

Dolayısıyla alt işverenlerden her hangi birinin veya asıl işverenin yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunması halinde, yasal ödeme süresi geçmiş borcu bulunmayan alt işverenler de söz konusu destekten yararlanamayacaklardır.

Diğer taraftan, gerek mevcut sigortalı sayısının tespiti sırasında, gerekse ilave sigortalı sayısının tespiti sırasında, alt işverenler tarafından çalıştırılan sigortalılar da toplam sigortalı sayısına dahil edilecektir.

Örnek: Modernizasyon yatırımı yapan ve teşvik belgesinin tamamlama vizesi yapılmış olan AKİL Limited Şirketine ilişkin Ekonomi Bakanlığınca belirlenmiş mevcut sigortalı ve ilave sigortalı sayısının

Mevcut İstihdam (Kişi)

İlave İstihdam (Kişi)

28

20

şeklinde olduğu, destekten yararlanma süresi içindeki 2012/Ağustos ayı içinde;

– Asıl işveren tarafından 15 sigortalı,

– I nolu alt işveren tarafından 9 sigortalı,

– II nolu alt işveren tarafından 12 sigortalı,

çalıştırıldığı varsayıldığında, söz konusu destekten mevcut 28 sigortalıya ilave olarak işe alınacak azami 20 sigortalıdan dolayı yararlanılabilecektir. Buna göre, söz konusu işyerinde 15 + 9 + 12 = 36 sigortalı çalıştırıldığından, istihdam edilen 36 sigortalıdan 28’i mevcut istihdam kapsamında değerlendirilecek, haliyle söz konusu destekten 36 – 28 = 8 sigortalıdan dolayı yararlanılabilecektir.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir