SGK İşveren Rehberi

Yeniden yapılandırılan SGK borçlarına ilişkin yapılacak işlemler

1.GİRİŞ: 11/5/2018 tarihli, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 18/5/2018 tarihli, 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş, anılan Kanun ile Kurumumuzun birikmiş alacaklarına ödeme kolaylığı getirilmiş, uygulanacak usul ve esaslar 6/6/2018 tarihli, 2018-19 sayılı ve 27/6/2018 tarihli, 2018-24 sayılı Genelgeler ile açıklanmıştır. Bu defa; […]

SGK İşveren Rehberi

SGK borcu olanlar taksitlendirme avantajlarını kaçırmayın

Bazı yükümlülüklerini yerine getirmesine karşın elde olmayan nedenlerle primlerini süresinde ödeyemeyen işverenlere,  SGK ,12 ayı geçmeyen borçlarını uygun koşullarda taksitlendirme imkânı vermektedir. Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanlardan; başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıldır prim ödeme yükümlüsü olmak, başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait aylık prim […]

SGK İşveren Rehberi

Süresinde işleme alınmayan SGK borçluları ile ilgili yeni uygulama

GİRİŞ:11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 18/5/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Söz konusu Kanun ile SGK  tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen, 2018/Mart ve önceki aylara ait olup, Kanunun yayım tarihi olan 18/5/2018 tarihi […]

İş Sağlığı ve Güvenliği SGK İşveren Rehberi

SGK Rücu alacaklarının yapılandırılması

I.GİRİŞ: TORBA (11.05.2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair) Kanun, 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. II.SGK’YA OLAN RÜCU BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI Torba  Kanunun “Diğer hükümler” başlıklı 10. maddesinin; 6. fıkrasının; “İşverenlerin ve üçüncü şahısların, 5510 sayılı Kanunun 14., 21., 23., 39. ve 76. maddeleri, […]

SGK İşveren Rehberi

İşte TBMM’de kabul edilen SGK-Vergi affı getiren Torba Kanunun son tam metni

TBMM’de kabul edilen bu Kanun ile; kamuya olan borçların yapılandırılarak ödenmesi, mevcut ve muhtemel ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılması, matrah ve vergi artırımı yoluyla vergilemede öngörülebilirliğin artırılarak geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılması, işletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi, mali yükümlülükleri yerine getirilmeden yapılmış kaçak yapıların yapılan […]