Çalışan

Korona Nedeniyle Ücretsiz İzinli Sayılanların Sigortalılıkları nasıl sağlanacakteliği

Koronavirüs salgının yayılma hızının azaltılması veya tamamen durdurulması amacıyla alınan tedbirlerin ekonomide yaşatacağı olumsuz etkilerin giderilmesine yönelik4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanununda çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre, 4857 sayılı Kanununun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılan sigortalılara, 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesine göre 17.04.2020 tarihinden geçerli olmak […]

SGK İşveren Rehberi

Güncel SGK sigortalılık kodları

Sigortalı işe giriş bildirgesi SGK’ya gönderilirken aşağıdaki sigortalılık türü/kodlarından durumlarına göre  Güncel SGK sigortalılık kodlarından uygun olanı işaretlenecektir. 2019 yılı Güncel SGK&İŞ KİTAPLARI SETİ 2020 güncel SGK  SİGORTALILIK KODLARI 0 Mecburi sigortalı 20 Ek 5 tarım 1 İsteğe bağlı sigortalı 21 Ek 6 ticari araç 2 5 (g) sigortalı 22 Ek 6 sanatçı 3 Tarım […]

SGK İşveren Rehberi

Vakıf yönetici ve çalışanları nasıl sigortalı olur

 Vakıflar Kanunu gereğince vakıflarda, diğer tüzel kişiliklerden farklı olarak zorunlu organ tektir ve o da yönetim organıdır. Yönetim organı dışında vakıf senedinde başkaca organlara yer verilmesine engel yoktur. Vakıflarda yönetim organı tek kişiden oluşabileceği gibi bir kuruldan da oluşabilir. Yönetim organının tek kişiden oluştuğu vakıflarda vakıf başkanının kendisi ile hizmet akdi ilişkisi kurmasına imkan olmadığından, […]

İş Kanunu İşlemleri İşçi Alacak ve Tazminatları Yargı Kararları

Kaçak sigortalılıkta mahkeme ve denetim ile tespiti esasları

Kaçak sigortalı çalıştırılan işçilerin mahkeme kanalıyla sigortalılıklarının tespitinin dayanağını 5510 sayılı Kanun’un 86. maddesi ve 506 sayılı Kanun’un 79. maddesidir. Mahkemeler, bu tür sigortalı hizmetlerin tespitine ilişkin davaların, kamu düzeniyle ilgili olduğu ve bu nedenle de özel bir duyarlılıkla ve özenle yürütülmesinin zorunlu ve gerekli bulunduğu gözetilerek, bu çerçevede, hak kayıplarının ve gerçeğe aykırı sigortalılık […]

İşçi Alacak ve Tazminatları SGK Emeklilik

Çocuk yetiştirme süreleri sigortalılık süresi olarak değerlendirilebilir mi?

Alman sosyal güvenlik mevzuatında 01/01/1986 tarihinde yapılan değişiklikle çocuk yetiştirme sürelerinin de sigortalılık süresi olarak değerlendirilmesine imkan sağlanmıştır.  Yapılan düzenleme ile 01/01/1921 tarihinden sonra doğan kadınların Almanya’da 31/12/1991 tarihine kadar dünyaya getirdikleri ve 12 aydaki bakımını Almanya’da gerçekleştirdikleri her çocuk için bir yıl, 01/01/1992 tarihinden itibaren ilk 36 aydaki bakımını Almanya’da gerçekleştirdikleri her çocuk için […]