İsa KARAKAŞ Kitapları SGK Emeklilik SGK İşveren Rehberi

EN kolay SGK Emeklilik öğreten kitabımızın 2019 yılı 5.Baskısını ucuz fiyattan almak isteyenler

EN kolay SGK Emeklilik öğreten kitabımızın 2019 yılı 5.Baskısını ucuz fiyattan almak isteyenler ve bu kitabımızı bulamayanlar bizimle iletişime geçmeniz halinde yayınevinin size özel  kargo ücretsiz indirimli göndermesine yardımcı olalım.. isakarakas@gmail.com TÜM YÖNLERİYLE“EMEKLİLİK  Uygulaması ve Davaları EL KİTABI” isimli eserimizin 4. Baskısının kısa sürede tükenmesi üzerine; her gün çok sayıda okuyucumuzun arayıp da bulamadığını bizden […]

Genel Sağlık Sigortası SGK Emeklilik

Maluliyet ve engellilik hallerinde SGK YSK'nın kararlarına itiraz ve Adli Tıp Kurulunun rolü

5510 sayılı Yasanın 95.  maddesinee göre “Bu Kanun gereğince, yurt dışında tedavi için yapılacak sevklere, çalışma gücü kaybı, geçici iş göremezlik ödeneklerinin verilmesine ilişkin raporlar ile iş kazası ve meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücü veya çalışma gücü kaybına esas teşkil edecek sağlık kurulu raporlarının usûl ve esaslarını, bu raporları vermeye yetkili sağlık hizmeti sunucularının […]

SGK Emeklilik

SGK maluliyet işlemlerinde neler değişti

SGK maluliyet tespit işlemlerinde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikler 18 mart 2015 tarihli R.G’de yayımlanmıştır.  Bu yönetmelik değişikliği ile; Başkasının sürekli bakımına muhtaç derecede malul (ağır engelli) çocuğu olan kadın sigortalılara ilave prim ödeme gün sayısı eklenmesi ve bu sürenin yaştan düşülmesine esas olmak üzere çocukların başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engellilik hali tespitinin, […]

Genel

Dikkat, aylığınız kesilmesin

5510 s.Kanunun 26. maddesi gereğince malullük aylığı bağlananlardan yeniden Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine tabi çalışmaya başlayanların aylıklarını kestirmeden sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmalarına imkan bulunmamaktadır. Bu nedenle, çalışmaya başlayanların malullük aylıkları kesilecek, çalıştıkları sürede kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortasına ait primler alınmaktadır. Ayrıca; […]