İş Sağlığı ve Güvenliği

Metal sanayisinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftiş sonuçları kesinleşti

2017 yılında  14’ü iş sağlığı ve güvenliği yönünden  programlı teftiş yürütülmüştür.   Metal sanayisinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftiş sonuçları kesinleşti. Buna göre; Teftişler; Şubat-Aralık aylarında; Ankara, Bursa, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli, Osmaniye, Sakarya ve Zonguldak illerinde 7 İş Başmüfettişi, 5 İş Müfettişi ve 20 Yetkili İş Müfettişi Yardımcısı olmak üzere toplam 32 müfettiş […]

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırılması zorunluluğuna ilişkin değişiklikler

18/6/2017 tarihli ve 7033 sayılı Kanunla 6331 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fırkasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “1/7/2017” ibaresi “1/7/2020” şeklinde değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklik; 4857 sayılı İş Kanunu’nun mülga 81’inci maddesi kapsamında çalışanların bulunduğu kamu kurumları hariç diğer kamu kurumlarını, 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer […]

iş sağlığı kitabı
İş Sağlığı ve Güvenliği

Bu iş sağlığı ve güvenliği cezası uygulanmamaktadır

23.04.2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 6645 sayılı Kanun ile 6331 sayılı Kanunun 26. Maddesi değiştirilmiştir. Bu kapsamda, söz konusu kanunun uygulanmasında uyulacak usul ve esaslar Müşavirliğimizin 08.06.2015 tarih ve 20841 sayılı yazısı ile belirlenmiş olup talimat olarak Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüklerine gönderilmiştir. Söz konusu talimat ekte gönderilmektedir. […]

İş Sağlığı ve Güvenliği

Meslek hastalıkları erken teşhis edilecek

Health Expo ile birlikte Uluslararası Bütünleşik Sağlık Bakım Kongresi kapsamında  “Sağlık Hizmet Sunucularında İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi”, “İş Sağlığı ve Güvenliği Ekipmanlarında Milli ve Yerli Üretim Sempozyumu” ile “İSG’de Bilgi Kaynakları ve Yönetim Bilgi Sistemleri Çalıştayı”  29 Kasım- 1 Aralık  2017 arasında İstanbul CNR Kongre ve Fuar Merkezinde gerçekleştirildi. Sempozyuma Çalışma ve Sosyal Güvenlik […]

İş Sağlığı ve Güvenliği

İSG profesyonelleri çalıştırması neden ertelendi

50’nin altında işçi çalıştıran Az tehlikeli işyerleri ile Kamuda İSG profesyonelleri çalıştırmasına ilişkin 6331 s.Kanunun ilgli hükümleri neden ertelendir? Bu sorunun cevabını en yetklili durumda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu,  Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 106. Uluslararası Çalışma Konferansı’nda cevapladı; Az tehlikeli sınıfta olup da 50’den az çalışanı bulunan iş yerlerinde iş sağlığı ve […]