İş Kanunu İşlemleri

Alt işveren mi asıl işveren mi işte yasal boyutu

Asıl işveren ile  alt işverenler arasında geçerli ya da muvazaalı bir alt işverenlik ilişkisi olup olmadığının tespitinde 4857 sayılı Kanun’un 2. maddesinde yer alan hükümler önem kazanmaktadır. Buna göre;  “…Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz veya daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamaz. Aksi […]

SGK Emeklilik

Yargıtayın penceresinden SGK, kızlara bağladığı emeklilik maaşını neden ve nasıl geri alır

Ülkemizde, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına Ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu olmak üzere 5 ana sosyal güvenlik yasası bulunmakta idi. Bu mevzuatlarda düzenlenen […]

İş Kanunu İşlemleri İşçi Alacak ve Tazminatları Yargı Kararları

Taşeron işçileri Kadroya geçirilmedi ama Mahkemede Kadroyu alıyorlar Nasıl mı işte yeni örnek

Taşeron işçileri Kadroya geçirilmedi ama Mahkemede Kadroyu alıyorlar… Son örneklerden biri de  www.isakarakas.com aracılığıyla bize ulaşan A. BURAK YAYLAOĞLU. YAYLAOĞLU, ….. Bakanlık Ç…….Bilgi teknolojileri Şube Müdürlüğünde 14/04/2012 tarihinden itibaren bilgi işlem personeli olarak çalıştığını, sigorta bildiriminin kamu ihale mevzuatı kapsamına sürücülü ve sürücüsüz taşıma işinin verildiği önce …….Turizm ve 15/02/2013 tarihinden itibaren de davalı Örnek […]

İşçi Alacak ve Tazminatları

Bu KADINLAR SGK'nın başını ağrıtıyor

SGK uygulamasında sigortalının ölümü ile dul kalan eşine ölüm tarihinde sigortalı ile Türk Medeni Kanununa uygun olarak evlilik ilişkisinin bulunması şartıyla aylık bağlanmaktadır. Kız çocuklarına da evli olmamaları veya evli olmakla birlikte sonradan boşanması veya dul kalması koşullarıyla yetim aylığı bağlanmaktadır. Dul eşin aylıkları SİGORTALININ dul eşi evlendiğinde, bağlanmış bulunan ölüm aylığı evlenme tarihini takip […]