is-kazası-bildirim-formu
Pratik Bilgiler SGK İşveren Rehberi

Güncel eksik gün kodları

SGK 5510 sayılı Kanunun 4 ve 5. fıkralarında: “ Ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların, otuz günden az çalıştıklarını ispatlayan belgeler, işverence ilgili aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilmesi gereken süre içinde verilir. Belgelerin şekli, içeriği, ekleri, ilgili olduğu dönemi, verilme süresi, […]

Genel

2016Torba, TBMM'de kabul edildi: Süt izni kalktı,yarım gün çalışma geldi,bazı emeklilerden kesinti kalktı

2016 Yılı Torba (Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair) Kanun Tasarısı’nın 8 maddesi daha kabul edildi. Kabul edilen maddelerden  SGK, İş Kanunu ve çalışma mevzuatına ait hükümlerde yapılan değişikleri İsa KARAKAŞ sizin için yorumluyor. 2016 yılı Torba Yasa Tasarının kabul edilen maddelerine göre; 1)GSS Gelir Testi Mağduriyeti giderildi; Ana veya babası üzerinden bakmakla […]

SGK Emeklilik

Emeklilikte yaşa takılanlar, emeklilik bekleyenler ve emekliler tüm sorunlar çözülüyor nasıl mı

1 Kasım sonrası emekli olmayı bekleyenler ile emeklilerin durumu  Ne olacak?   Elbetteki tüm partilerin gözbebeği emekliler… neden mi? Tam 11.000.000.000 emekli … Her bir emeklinin 1 seçmen yakını olduğu da varsayıldığında 22.000.000.000 seçmen… ne anlama geliyor. sadece emeklilerin oyunu alan bir parti tek başına iktidar olabiliyor. Böyle olunca tüm partilerin vaadleri emekliler üzerinde yoğunlaşıyor…  1 […]

SGK İşveren Rehberi

Eksik gün çalışmasının hesaplanması ve SGK’ya bildirimi nasıl yapılır

EKSİK GÜN ÇALIŞMASININ HESAPLANMASI VE SGK’YA BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR?    I.GİRİŞ:  Kayıtdışı ekonominin istihdama yansıyan yüzünü kayıtdışı istihdam teşkil etmektedir. Kayıtdışı istihdam genelde kamu maliyesini özelde ise en fazla SGK’yı olumsuz yönde etkilemektedir. Bu etkilerin özel sektör işletmelerine yansıyan en olumsuz yönü ise  haksız rekabet şeklinde ortaya çıkmaktadır.       Kayıtdışı istihdam SGK’ya sadece çalışanların SGK’ya bildirilmemesi […]