SGK Emeklilik

Gurbetçilerin yurtdışı borçlanmasına yönelik kolaylık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak dış temsilciliklerimizde görev yapan ekli listede (Ek-I) yer alan sosyal güvenlik müşavirlikleri ve ataşelikleri tarafından hazırlanan ikamet ve/veya hizmet belgeleri 04/03/2019 tarihinden itibaren elektronik ortamda imzalayan kişi bilgileri ve ıslak imzasız olarak düzenlenmeye başlanılmıştır. Sosyal güvenlik müşavirlikleri ve ataşelikleri tarafından elektronik ortamda düzenlenen ikamet ve/veya hizmet belgelerinin […]

SGK Emeklilik

SGK askerlik ve doğum borçlanmaları artık e-devlette

25/9/2018 tarihi itibariyle E-devlet üzerinden askerlik ve doğum borçlanma taleplerinin alınmasına ilişkin uygulamadaki eksiklikler giderilerek program 22/1/2019 tarihi itibariyle yeniden uygulamaya konulmuştur. E-devlet üzerinden alınan askerlik ve doğum borçlanması başvuruları; (4/a) sigortalıları için 4a Hizmet Borçlanması/Borçlanma İşlemleri/E-devlet üzerinden yapılan başvurular menüsünde, (4/b) sigortalıları için ise Güvence/Borçlanmalar/E-devlet Başvuru Ön Talep Görüntüle menüsünde görüntülenmekte olup, bu başvurular […]

SGK İşveren Rehberi

e-Devlet girişi, kullanılması, şifre işlemleri,sunulan hizmetler, sgk dökümü ve e-imza işlemleri

e-Devlet;  vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması demektir. Bu sayede, devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması hedeflenmektedir. Bürokratik ve klasik devlet kavramının yerini almaya başlayan e-devlet anlayışı ile, her kurumun ve her bireyin bilgi ve iletişim teknolojileri ile devlet kurumlarına ve kurumlarca […]

SGK İşveren Rehberi

E-Sigorta Sözleşmesi artık E-Devletten Onaylanıp aktive edilecek

işverenler tarafından Kuruma olan yükümlülüklerin yerine getirilmesi Kurumdan alınan e-Sigorta kullanıcı adı ve şifresi vasıtasıyla yapılmaktadır. Diğer taraftan, SSİY.nin “İşyeri Bildirgesi” başlıklı 27 nci maddesinde, “İşyerinde, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi veya (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran, sigortalı çalıştırılan bir işyerini devir alan ya da bu nitelikte işyeri kendisine intikal eden işveren, Kanunun 11 […]

İş Sağlığı ve Güvenliği

OSGB'ler Dikkat bu işlemler artık E-Devlette

OSGB’ler Dikkat bu işlemler artık E-Devlette:  29/12/2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında OSGB yetkisi alan kurumların;Bürokrasiyi azaltmak amacıyla, – İlgili Yönetmeliğin 17nci maddesinin altıncı fıkrası gereğince yapılacak plan değişikliği bildirimleri, – İlgili Yönetmeliğin 12nci maddesinin 11nci fıkrası gereğince yapılacak kurucu ortaklık değişikliği bildirimleri, -İlgili Yönetmeliğin […]