SGK İşveren Rehberi

Taşeron tescili ve devir işlemleri e-sigortadan yapılacak

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin “İşyeri Bildirgesi” başlıklı 27 nci maddesinde, “İşyerinde, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi veya (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran, sigortalı çalıştırılan bir işyerini devir alan ya da bu nitelikte işyeri kendisine intikal eden işveren, Kanunun I I inci maddesinde belirtilen sürelerde vermekle yükümlü olduğu örneği Ek-6 ve Ek-6/A’da bulunan […]

is-kazası-bildirim-formu
SGK İşveren Rehberi

SGK E-Bildirgede pratik uygulamalar

APHB (Aylık Prim ve Hizmet Belge)lerinin Düzenlenmesinde pratik bilgiler, silme,düzeltme, kaydetme ve diğer işlemler Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenler, Yönetmelik ekinde yer alan sigortalının durumuna uygun aylık prim ve hizmet belgesine, Çalıştırdıkları sigortalıların; – Sosyal güvenlik sicil numaralarını, – Ad ve soyadları ile ikinci soyadı almış olan sigortalıların ilk […]

SGK İşveren Rehberi

e-Bildirgenizi kontrol ettiniz mi?

Sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yersiz yararlanma durumu hata listeleri vasıtasıyla kontrol edilmekte olup, hata listelerinde yer alan kayıtlar düzeltilmediği sürece e-Bildirge üzerinden cari ayda kanun numaralı belge düzenlenmesi engellenmiş (son üç gün hariç) ve bu uygulama 2018/5 (dahil) ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesine kadar devam etmiştir. Ancak, ünitelerimizin iş yoğunluğu […]

SGK İşveren Rehberi

Dolandırıcı ve Sahtekarların eline düşmemek için SGK’nın işlemlerini yaparken bu altın kurallara DİKKAT

Türkiye’de e-işlemlerin temeli SSK döneminde  e-bildirge ile başlamıştır. e-işlemler dalga dalga tüm sosyal güvenlik işlemlerini kapsamıştır. Aynı zamanda diğer tüm kamu kurumları için esin kaynağı olmuştur. Bu uygulamalar ise başta SMMM ve Personelciler olmak üzere tüm vatandaşların işlerini hızlandırmış ve kolaylaştırmıştır. Zaman tasarrufuna da katkıda bulunan  SGK’nın İnternet Şubesi projesindeki temel hedefi, işverenlerin ebildirge işlemlerini […]

Genel

SGK e-bildirge şifresi uygulamasında köklü değişiklikler yapıldı

(4a) kapsamında uyarınca sigortalı çalıştırılan İşverenlerin yükümlülüklerini internet üzerinden yerine getirilebilmesi için tescil edilen/ edilecek işyerlerine e-bildirge şifresi verilmektedir. İşveren veya yetkilendirmiş olduğu kişilere e-bildirge kullanıcı kodu ve şifresi kapalı zarf içerisinde elden teslim edilmekte iken, işyeri tescili için ünitelerimizde müracaat işlemi tamamlanmış işverenlere veya yetkilendirdiği kişilerce e-Devlet üzerinden e-bildirge kullanıcıkodu ve şifresine ulaşım sağlanmıştır. Sistem tarafından otomatik olarak üretilen […]