SGK Emeklilik

Yeni ekonomi modelinde kıdem tazminatı ve emeklilik ile ilgili düzenleme yapılacak

Yeni ekonomi modelinde kıdem tazminatı reformu  ve emeklilik ile ilgili reform  düzenlemesi yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yaptığı açıklamada; 2018 Eylül ayında orta vadeli programı Yeni Ekonomi Programı ile kamuoyu ile paylaştık. Tüm prensipleri 3 yıllık bir program haline getirdik. Artık vatandaşlarımız emekli olunca nasıl geçinecekleri kaygısı olmayacak. Vatandaşlar emekli olunca “Nasıl geçinirim” […]

İş Kanunu İşlemleri

Kıdem Tazminatında son durum

Kıdem Tazminatında son durum ne? soran okuyucularımıza bu konuda 1. derecede yetkili bulunan ÇSGB Bakanı sayın Müezzinoğlu’nun en son açıklması; Bakan  Müezzinoğlu, birinci önceliğin çalışanın hakkının korunması olduğunu söyledi. ve görünen tabloda çalışanın hakkının korunabilirliğinin yüzde 14, 15’lerde olduğunu ifade eden Müezzinoğlu, mahkemeyle alan kişilerin de eklenmesiyle yüzde 20’yi geçmediğini, yüzde 80’lerin üzerinde mağduriyet bulunduğunu aktardı. Müezzinoğlu, bir […]

SGK Emeklilik

Zorunlu BES Şirketinin seçimi ve emeklilik planına dikkat

1.YETKİLİ BES ŞİRKETLERİ: 6740 s. Kanun ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa eklenen Ek Madde 2 kapsamında işverenler çalışanlarını Müsteşarlıkça uygun görülen emeklilik şirketlerinden birinin sunacağı emeklilik planına dâhil etmekle yükümlüdür. Bu çerçevede, emeklilik planı sunması uygun görülen emeklilik şirketlerinin isimlerine aşağıda yer verilmiştir. Aegon Emeklillik ve Hayat A.Ş. Allianz Hayat […]

Genel

Kamu ve özel sektör çalışanları farklı esaslara göre zorunlu BES kapsamına alınacak

I.Kamuda çalışanların kapsama alınması Kamu idareleri, merkez ve/veya taşra birimleri adına bir veya birden fazla emeklilik şirketiyle emeklilik sözleşmesi imzalanmasına ilişkin olarak yetkili yöneticilerini belirler.  (4/1-a) ve (4/1-c)  kapsamında sigortalı olanlar  kamu mali yönetimi ve kontrol kanunun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerinde 1/4/2017 tarihi itibarıyla mevcut çalışanlar 1/4/2017 tarihinden […]

SGK Emeklilik

Otomotik Bireysel emeklilik nasıl olacak

Kamu, sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak, bireylerin emekliliğe yönelik tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesi ile emeklilik döneminde ek bir gelir sağlanarak refah düzeylerinin yükseltilmesi ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunulmasını teminen oluşturulan bireysel emeklilik sistemine otomatik katılım, cayma hakkı olmak üzere çalışanların işverenleri tarafından bir emeklilik planına dâhil edilmeleri esasına dayanmaktadır. Ülkemizde bireysel emeklilik sistemine otomatik katılım, 4632 […]