SGK Emeklilik

Yeni ekonomi modelinde kıdem tazminatı ve emeklilik ile ilgili düzenleme yapılacak

Yeni ekonomi modelinde kıdem tazminatı reformu  ve emeklilik ile ilgili reform  düzenlemesi yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yaptığı açıklamada; 2018 Eylül ayında orta vadeli programı Yeni Ekonomi Programı ile kamuoyu ile paylaştık. Tüm prensipleri 3 yıllık bir program haline getirdik. Artık vatandaşlarımız emekli olunca nasıl geçinecekleri kaygısı olmayacak. Vatandaşlar emekli olunca “Nasıl geçinirim” […]

SGK Emeklilik

Zorunlu BES Şirketinin seçimi ve emeklilik planına dikkat

1.YETKİLİ BES ŞİRKETLERİ: 6740 s. Kanun ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa eklenen Ek Madde 2 kapsamında işverenler çalışanlarını Müsteşarlıkça uygun görülen emeklilik şirketlerinden birinin sunacağı emeklilik planına dâhil etmekle yükümlüdür. Bu çerçevede, emeklilik planı sunması uygun görülen emeklilik şirketlerinin isimlerine aşağıda yer verilmiştir. Aegon Emeklillik ve Hayat A.Ş. Allianz Hayat […]

Genel

Kamu ve özel sektör çalışanları farklı esaslara göre zorunlu BES kapsamına alınacak

I.Kamuda çalışanların kapsama alınması Kamu idareleri, merkez ve/veya taşra birimleri adına bir veya birden fazla emeklilik şirketiyle emeklilik sözleşmesi imzalanmasına ilişkin olarak yetkili yöneticilerini belirler.  (4/1-a) ve (4/1-c)  kapsamında sigortalı olanlar  kamu mali yönetimi ve kontrol kanunun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerinde 1/4/2017 tarihi itibarıyla mevcut çalışanlar 1/4/2017 tarihinden […]

SGK Emeklilik

İşte Bireysel emeklilik devlet katkısı yönetmeliği

Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK dünkü RG’de yayımlandı; MADDE 1 – 5/2/2016 tarihli ve 29615 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesine “katılımcıların” ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da çalışanların” ibaresi eklenmiştir. MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde […]

SGK Emeklilik

Zorunlu Bireysel Emeklilikte Kamu ve Özel Kesime rahat bir nefes

Zorunlu Bireysel Emeklilikte Kamu ve Özel Kesime rahat bir nefes alacak. Kamu ve özel sektörün yıl sonu işlemleri zaten çok yoğun. Bu yoğunluğun üzerine bir de  zorunlu BES işlemleri gelince işler de daha da sarpa sardı. Bireysel Emeklilik Sisteminde  otomatik katılım sürecinin 01/01/ 2017 tarihinden  itibaren başlayacağı öngörülmekteydi. Ancak bu sürecin daha etkin, sağlıklı ve verimli […]