SGK İşveren Rehberi SGK Kamu İşlemleri

Sağlıkçıların SGK fiiili hizmet uygulama işlemleri

3 Ağustos 2018 Tarihli ve 30498 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 26/07/2018 tarihli ve 7146 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile; 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasındaki tabloya eklenen 20 nci sıra ile  11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Kanun,  25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu ve 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı […]

is-kazası-bildirim-formu
SGK İşveren Rehberi

SGK E-Bildirgede pratik uygulamalar

APHB (Aylık Prim ve Hizmet Belge)lerinin Düzenlenmesinde pratik bilgiler, silme,düzeltme, kaydetme ve diğer işlemler Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenler, Yönetmelik ekinde yer alan sigortalının durumuna uygun aylık prim ve hizmet belgesine, Çalıştırdıkları sigortalıların; – Sosyal güvenlik sicil numaralarını, – Ad ve soyadları ile ikinci soyadı almış olan sigortalıların ilk […]

SGK İşveren Rehberi SGK Kamu İşlemleri

Kamu ve Belediyeler panik yok Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile ilgili yeni süreler uzatıldı

Kamu işyerleri ile özel işyeri olup ters işyeri kodu atılan (ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ünü  esas alarak ücret ödeyen özel sektör işyerleri)  işyerlerinin  aylık prim ve hizmet belgelerini verme süresi, 5/12/2017 tarihli, 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik değişikliği ile ilgili dönemi takip eden ayın 23’ü olarak değiştirilmiştir            Ancak, bazı […]

SGK İşveren Rehberi

İşçileri kadroya geçecek taşeronlar 09 Ocak 2018 tarihine dikkat

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İhaleleri İle Alt İşveren İşçisi Olarak Çalıştırılan Sigortalılara İlişkin Aralık/2017 Ayı Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinin SGK’ya Erken Verilecek. Özel bütçe kapsamındaki idareler, Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, Kapsama dahil edilen diğer özel bütçeli kuruluşlar, İl Özel İdareleri ile Belediyeler ile bağlı kuruluşları […]

SGK İşveren Rehberi

Torbadan borçlu Bağkurlulara sağlıktan faydalanma imkanı

60 günden fazla prim ve prime ilişkin borçları olanlar GSS yardımlarından faydalanamamaktadır. Ancak TBMM’de kabul edilen  ” 7020 sayılı BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA VE BİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” ile bu konuda bir düzenleme öngörülmektedir. Buna göre 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların, Aynı Kanunun ek 5 inci […]