SGK İşveren Rehberi

Yeniden yapılandırılan SGK borçlarına ilişkin yapılacak işlemler

1.GİRİŞ: 11/5/2018 tarihli, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 18/5/2018 tarihli, 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş, anılan Kanun ile Kurumumuzun birikmiş alacaklarına ödeme kolaylığı getirilmiş, uygulanacak usul ve esaslar 6/6/2018 tarihli, 2018-19 sayılı ve 27/6/2018 tarihli, 2018-24 sayılı Genelgeler ile açıklanmıştır. Bu defa; […]

İşçi Alacak ve Tazminatları Yargı Kararları

Yargıtaydan FETÖ/PDY Terör üyesi işçilerin işe iadesi ile ilgili emsal karar

FETÖ/PDY Terör üyeliği nedeniyle işten atılan işçinin davacı vekili, davacının iş sözleşmesinin geçerli veya haklı bir neden olmadan fesih edildiğini belirterek feshin geçersizliğinin tespiti ile işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir, ayrıca fesih sırasında 4857 Sayılı Kanunu’nun 25. maddesinde yer alan usul ve şartlara aykırı davrandığını, iş akdinin usulsüz fesih edildiğini, işe iadeye karar verilmesi […]

SGK İşveren Rehberi

SGK, milyonlara rahat nefes aldırdı.

Milyonları ilgilendiren SGK alacakları, Maliyenin yapılandırma süresini uzatmasının ardından nihayet 25 gün daha uzatmaya ilişkin açıklama geldi. Böylece son günlerde oluşan uzun kuyruklara rahat nefes aldırılmış oldu. 26.10.2016 tarihli, 29869 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 25.10.2016 tarihli 2016/9385 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin ekinde yer alan kararı uyarınca; 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin yer alan başvuru […]

Yargı Kararları

DAVASI geç sonuçlanan işçilere TAZMİNAT

İşçiler Dikkat, Mahkeme alacak ve tazminat ile sigorta hakkınızı  geç karara bağlarsa  Anayasa Mahkemesi aracılığıyla geç sonuçlanma nedeni ile tazminat kazanabilirsiniz. Kamyon  şöförü olarak  çalışan bir işçi ,  sigortasının eksik yatması ile işçilik alacaklarının eksik verilmesi nedeniyle  2005 yılında dava açtı. Ancak bu dava 9 yıldan fazla sürdü. Davanın geç sonuçlanması nedeniyle   Başvurucu, Ankara 3. […]

İş Kanunu İşlemleri İşçi Alacak ve Tazminatları

İşçi alacakları ve işe iadede zorunlu arabuluculuk dönemi başalayacak

İş Mahkemeleri Kanununda yapılacak değişiklikte  İşçi alacakları ve işe iadede zorunlu arabuluculuk öngörülmektedir. Buna göre  Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi alacağı ile işe iade talebiyle açılacak davalarda, dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurmak zorunlu olacak.  Aksi halde  Hukuk Muhakemeleri Kanununun 115. maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının birinci cümlesi hükmüne göre işlem yapılacaktır. Başvuru karşı tarafın, karşı taraf birden […]