SGK İşveren Rehberi

Çırak ve Stajyerlerin Yeni SGK uygulaması nasıl olacak

ı.GİRİŞ: 09/12/2016 tarihinden geçerli olmak üzere Çıraklık ve stajyerle ilgili uygulamlarda değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikle 5510 sayılı Kanunun 5. maddesinin (b) bendi kapsamında mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler (tatbiki mahiyetteki yapım ve üretim işlerinde çalışan öğrenciler) de iş kazası ve meslek hastalığı yönünden, bakmakla yükümlü olunan kişi […]

Genel

Açığa alınan ve Görevden uzaklaştırılanlar hakkında yapılacak SGK işlemleri

GİRİŞ:Ülke genelinde yaşanan olaylar nedeniyle ilan edilen Olağanüstü Hal Kapsamında 667 s. KHK uyarınca terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliğinin, mensubiyetinin veya iltisakının yahut irtibatının olduğunun değerlendirilmesi için görevden uzaklaştırılan  (4/c)  tabi sigortalılar hakkında yapılacak işlemler aşağıda açıklanmış olup, söz konusu sigortalıları […]