Memur Rehberi SGK Emeklilik

SSK ve Bağ-Kur sigortalılığı memurun intibakında dikkate alınır mı?

Emekli Sandığına (5434 s.Kanuna) tabi iştirakçi iken SGK 4/1-c  kapsamına alınanlar ile 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmış olup, Kanunun yürürlük tarihinden sonra 5510 sayılı Kanunun 4/1-c bendine tabi olarak yeniden çalışmaya başlayanların, diğer sigortalılık statülerine tabi, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulan banka sandıklarına tabi veya sosyal güvenlik sözleşmesi bulunan ülkelerde geçen ve prim ödenen süreler, görev yaptıkları Kurumlara bildirildiği takdirde, bu süreler sosyal güvenlik mevzuatına tabi olarak geçen diğer sigortalılık süreleri olarak değerlendirilerek birleştirilebilmektedir. Bildirilen bu süreler, 5434 sayılı Kanunun mülga ek 17 ve ek 18 inci maddeleri uyarınca intibaklarında değerlendirilmekte ve emekli keseneğine esas aylığın tespitinde dikkate alınmaktadır. Diğer taraftan 5510 sayılı Kanunun 4/1-c bendi kapsamına tabi olarak ilk defa göreve başlayanlar hakkında, Kanunda bu yönde bir hüküm olmadığı için değerlendirme yapılmamaktadır. WWW.muhasebesgk.com

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir