İş Kanunu İşlemleri İşçi Alacak ve Tazminatları

SORU:Her evlenen kıdem tazminatı alabilir mi?

Evlilik nedeni ile  kıdem tazminatı almak sadece kadına mahsustur.  Evlenme sebebiyle işten ayrılan kadının kıdem tazminatı alabilmesi için bir takım  şartları yerine getirmesi zorunludur. Şartlardan biri eksikse tazminat alamaz. Bu bağlamda  bu haktan yararlanılabilmesi için;

1)en az 1 yıllık (365 gün) çalışmanın bulunması

 2)iş sözleşmesinin evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde yazılı olarak feshi,

3)evliliği gösteren belgenin işverene sunulması,

4)feshin gerekçesinin evlilik olduğunun açıkça belirtilmesi

Gerekmektedir.  Bu şartları yerine getiren adın işçilerin evlilik nedeni ile işten ayrılması durumunda, çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatının  ödenmesi mecburidir.KAYNAK: İSA KARAKAŞ, “İŞ KANUNU UYGULAMASI İLE İHTİLAFLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI” 2012 BASKI, Muhasebe&Sosyal Güvenlik Kitapevi/ WWW.muhasebesgk.com

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir