SGK Emeklilik

Sigortalılık başlangıcından önceki doğumlar sebebiyle borçlanma yapılabilir mi?

“İçtihat Metni”: DAVA : Dava, davacının sigortalılık başlangıcından önceki doğumlar sebebiyle borçlanma yapabilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece, ilamında belirtildiği üzere davacının doğumları yaptığı tarih itibariyle yürürlükte bulunan 1475 sayılı Yasa’nın 70. maddesi gereğince ücretsiz doğum ve analık izni süresinin üst haddi 6 ay olduğundan her iki doğum için 6’şar aydan toplam 12 aylık süreyi borçlanabileceğine ve primi ödendikten sonra sigortalılık başlangıç tarihinin 20.06.1992 olarak kabul edilmesinin tespitine,  AYRINTILAR İÇİN:WWW.muhasebesgk.com

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir