Form-Dilekçe İşçi Alacak ve Tazminatları

Sigortalı gösterilmeyen işçilerden sigortalılık için kendine SGK bildirme Formu

FORM ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ:EK-3 SİGORTALI BİLDİRİM BELGESİ

Bu belge, hizmet akti ile sigortalı olarak çalışmaya başlayanların kendilerini 5510 sayılı Kanunun 8’inci maddesi gereği Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmeleri amacıyla kullanılır.
2- “Sosyal Güvenlik Sicil Numarası” hanesine, T.C kimlik numarası, yabancı uyruklular için ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik numarası yazılır. Bu alan doldurulurken en soldaki kutucuktan başlamak üzere her kutuya bir rakam gelecek şekilde yazılır.
3- “ A-Sigortalıların Kimlik Bilgileri ” bölümünün bütün haneleri nüfus hüviyet cüzdanındaki bilgilere göre tam ve doğru olarak doldurulur.
4- -“B-Beyan ve Taahhütler ” bölümünde; “İşverenin Adı-Soyadı, Ünvanı” satırında ; işyerinin varsa ünvanı, işyeri kişiye ait ise adı ve soyadı, “İşyeri Sicil Numarası” satırında biliniyorsa çalışmaya başlanılan işyerinin Sosyal Güvenlik Kurumundaki işyeri sicil numarası ile işyerinde çalışmaya başlanılan tarih, gün, ay, yıl olarak noksansız yazılır.
5- Bu belgenin, işe başlanılan tarihten itibaren 30 gün içinde işyerinin bağlıbulunduğu Sosyal GüvenlikMüdürlüğüne/Merkezine verilmesi gerekir.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir