SGK Emeklilik

SGK’nın bankalar ile imzalanan gelir, aylık ve sağlık ödemeleri ile prim tahsilatına yönelik protokoller

SGK’nın, tahsilat, ödeme ve nakit varlıklarının değerlendirilmesinde; günümüz ekonomik koşullarına uygun, hizmetlerin çağdaş, etkin, verimli olarak sunulabilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla, Kurum ile bankalar arasında protokoller imzalanmış olup, protokol imzalayan bankaların listesi aşağıda yer almaktadır;

GELİR AYLIK VE SAĞLIK ÖDEMELERİ İLE PRİM TAHSİLATINA YÖNELİK  PROTOKOL YAPILAN BANKALAR LİSTESİ

PRİM TAHSİLATI PROTOKOLÜ İMZALANAN BANKALAR VE PTT GELİR/AYLIK ÖDEMESİ PROTOKOLÜ İMZALANAN BANKALAR VE PTT SAĞLIK ÖDEMESİ PROTOKOLÜ İMZALANAN BANKALAR
Akbank Akbank Akbank
Albaraka Türk Katılım Bankası Albaraka Türk Katılım Bankası Albaraka Türk Katılım Bankası
Alternatifbank Anadolubank Asya Katılım Bankası
Anadolubank Asya Katılım Bankası Denizbank
Asya Katılım Bankası Denizbank Euro Tekfenbank
Citibank Euro Tekfenbank Finansbank
Denizbank Finansbank Fortisbank
Euro Tekfenbank Fortisbank ING Bank
Finansbank HSBC Bank HSBC Bank
Fortisbank ING Bank Kuveyt Türk Katılım Bankası
HSBC Bank Kuveyt Türk Katılım Bankası Şekerbank
ING Bank Şekerbank Tekstilbank
Kuveyt Türk Katılım Bankası Tekstilbank Türk Ekonomi Bankası
Millenniumbank Turkish Bank Türkiye Garanti Bankası
Şekerbank Türk Ekonomi Bankası Türkiye Halk Bankası
Tekstilbank Türkiye Finans Katılım Bankası Türkiye İş Bankası
Turkish Bank Türkiye Garanti Bankası Yapı ve Kredi Bankası
Turklandbank Türkiye Halk Bankası T.C. Ziraat Bankası
Türk Ekonomi Bankası Türkiye İş Bankası  
Türkiye Finans Katılım Bankası Türkiye Vakıflar Bankası  
Türkiye Garanti Bankası Yapı ve Kredi Bankası  
Türkiye Halk Bankası T.C. Ziraat Bankası  
Türkiye İş Bankası    
Türkiye Vakıflar Bankası    
Yapı ve Kredi Bankası    
T.C. Ziraat Bankası    
PTT Bank  
       

 Bu kapsamda, gelir/aylık ve sağlık ödemeleri ile prim tahsilâtları sadece SGK ile protokol imzalayan bankalar tarafından yapılacaktır. Bankalar ile yapılan protokoller gereğince, Kurumun banka hesaplarına ve üçüncü kişilere yapacağı yurtiçi ödeme, Türk Lirası/Yabancı Para havale (muhabir banka masrafı ve SWIFT ücreti hariç) ve EFT işlemleri için hesap işletim ücreti, OTP cihaz bedeli, komisyon ve masraf adı altında herhangi bir ücret ödenmeyecektir. Diğer taraftan, kamu ve özel bankalar aracılığıyla toplanan Kurum gelirleri, 22.08.2008 tarihli ve 26975 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği” gereğince, kamu bankalarının şubelerinde açılan Kurum hesaplarında değerlendirilmektedir.

Sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerince yapılan ödemeler sonundaki hesap bakiyeleri ile Kurumun temerküz hesaplarına gönderilemeyen tutarlar, kamu bankaları ile yapılan protokol gereğince saat 16:00 itibarıyla kamu bankaları tarafından repo ve vadeli mevduat için Kuruma bildirilen faiz oranından aşağı olmamak üzere kamu bankalarında değerlendirilecektir.

Kamu bankaları tarafından bildirilen güncel faiz oranları http://sgknet.sgk.intra adresinde “Uygulamalar” bölümünde “Aktüerya ve Fon Yönetimi” başlığı altında bulunan “Bankaların Kurumumuza Vermiş Olduğu Faiz Oranları” bölümünden öğrenilebilecektir. Protokol hükümlerince nakit değerlendirme işlemi yapılmadan önce kamu banka şubelerinin sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerine verdiği faiz oranı ile Kuruma bildirilen faiz oranlarının mutlaka karşılaştırılması gerekmektedir.

Bununla birlikte, Kamu Haznedarlığı Tebliğinin 7. maddesinin “Vadeli mevduat için alınan faiz oranı benzer vadedeki DİBS (Devlet İç Borçlanma Senedi) için piyasada oluşan faiz oranından daha düşük olamaz” hükmü gereğince, protokol yapılan kamu bankalarından vadeli mevduat faiz oranı alınırken değerlendirilmek istenen gün sayısına benzer DİBS bulunması halinde benzer vadedeki DİBS’nin piyasada oluşan faiz oranından düşük olmayan bir faiz oranı ile vadeli mevduat yapılması gerekmektedir (Vadeli mevduat için yatırım saatinde benzer vadeli piyasada oluşan bir DİBS faiz oranı var ise, bu faiz oranı bankalardan istenerek Kurumumuzun vadeli mevduatı için verilecek faiz oranı ile karşılaştırılacaktır).

SGK ile kamu ve özel bankalar arasında imzalanan protokollere ihtiyaç olması halinde Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığından temin edilebilecektir.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir