İşçi Alacak ve Tazminatları SGK İşveren Rehberi

SGK:Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliğinde değişiklik

MADDE 1 28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakmakla yükümlü olunan hak sahiplerinin tamamı için;” ibaresi “Sağlık hak sahipliği Kurumca elektronik ortamda oluşturulanlar hariç, diğer genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü olduğu kimselerin tamamı için;” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

30 Aralık 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28158
TEBLİĞ
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir