SGK Emeklilik

SGK sağlık kurullarınca verilen malüllük oranı kararına nasıl ve nereye itiraz edilebilir?

 SGK sağlık kurullarınca verilen çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı tespit kararlarına itiraz olması halinde, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu itiraz merciidir. İtiraz  edilmesi  halinde üniteler buna ilişkin dilekçe ile birlikte dosya Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kuruluna iletilmek üzere Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne (Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığına) göndermektedir. Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kuruluna gönderilen dosya içerisinde, sigortalı hakkında Kurumca verilmiş tüm kararlar ve kararlara esas sağlık kurulu raporları ile dayanağı tıbbi belgeler  bulunacak şekilde olması gerek mektedir.WWW.muhasebesgk.com

 SGK ,sağlık kurullarından çıkan kararlara sigortalılar veya hak sahipleri tarafından yapılan itirazlarda, dosya karara bağlanmış şekli ile aynen muhafaza edilerek ilgilinin dilekçesi ile birlikte Yüksek Sağlık Kuruluna iletilmek üzere Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığına gönderilmektedir. Karara esas olmayan yeni bir sağlık kurulu raporu temin edilerek itiraz edilmesi halinde, mevzuatımız gereği tekrar sağlık kurulları tarafından değerlendirilmektedir. Yukarıda bahsedildiği üzere Yüksek Sağlık Kurulunda değerlendirilmesi talep edilen dosyalara hiçbir şekilde ek yeni bir sağlık kurulu raporu konulamamaktadır. Kaynak:İsa karakaş, Tüm yönleriyle sorulu cevaplı EMEKLİLİK EL KİTABI,2012/3.BASKI,BÜYÜK BOY,

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir