SGK İşveren Rehberi

SGK işk-mh ve hastalık nedeniyle alacakları için dava açmadan önce mehilli bir yazıyla isteyecek

 Sigortalıların uğradıkları iş kazası-meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle SGK ödemekle yükümlü bulunduğu her türlü giderler 506, 1479, 5434 ve 5510 sayılı Kanunların ilgili maddeleri uyarınca işveren ve üçüncü kişilerden tahsil edilmektedir.

Rücu davalarının takip ve tahsil işlemlerinde karşılaşılan gecikmelerin önlenerek tahsilatın hızlandırılması, mahkemelerin gereksiz yere meşgul edilmemesi, masraf, emek ve zaman kaybının önlenebilmesi bakımından dava açılmadan önce;

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 10. 26, 27, 28, 29, 39, 110 ve 111.  maddeleri, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 63 üncü maddesi, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 129 uncu maddesi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 14, 21, 22, 23. 39 ve 76.  maddesi gereğince sigortalılarımızın uğradıkları iş kazası-meslek hastalığı, malullük, adı malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle SGK’nın ödemekle yükümlü bulunduğu her türlü giderlerin tamamının işveren/üçüncü kişilerden kısa mehilli bir yazı ile istenmesi, ödenmemesi halinde dava açılacak. 

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir