Yabancılar Rehberi

Sektörler itibarıyla yabancıların çalışma izni için istenen belgeler

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ  (EN GEÇ) (*)

 

1

 

Çalışma izni

(Eğitim sektörü)

 

İLK BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

                Yabancıdan İstenen Belgeler:

 • Yabancı yurt dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine iş sözleşmesi veya şirket ortaklığını gösterir belge ibrazı ile çalışma izin ve vize başvurusu yapacaktır. Türkiye’deki işverenin bu yönetmelikte öngörülen bilgi ve belgeleri, yabancının temsilciliğe başvuru tarihinde veya takip eden on işgünü içerisinde Bakanlığımıza teslimi zorunludur. Ayrıca, temsilciliğe başvuru tarihinden önceki on işgünü içerisinde Bakanlığımıza intikal ettirilmiş bulunan çalışma izin başvuruları da değerlendirmeye alınacaktır. (Uygulama Yönetmeliği md.6). Ancak, Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen ikamet izinleri hariç olmak üzere müracaat tarihinde geçerli en az altı ay süreli ikamet tezkeresi bulunan yabancılar yurtiçinden çalışma izin başvurusunda bulunabilirler.
 • Yabancı Personel Başvuru Formu (Form dört nüsha olarak düzenlenecek olup, işveren ve yabancı personelin orijinal imzalarını içerecektir. İşveren ve yabancı personelin her ikisinin de orijinal imzasının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış iş sözleşmesi ibraz edilecektir.)
 • Yabancının son altı ay içerisinde çekilmiş altı adet vesikalık renkli fotoğrafı, (Dört adedi Yabancı Personel Başvuru Formlarına yapıştırılacaktır.)
 • Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti,
 • Noter onaylı ve Türkçe tercümeli diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti,
 • Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel öğretim kurumlarında görev alacak yabancılar için Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünden yabancı adına alınacak yabancının yeterliliğini gösterir ön izin belgesi  (Belgede yabancının görev alacağı öğretim kurumunun ismi ve yabancının ders branşı veya görevi yer alacaktır.)

                İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler:

 • Çalışma izni başvuru dilekçesi,
 • Yabancı öğretmen istihdam edecek özel öğretim kurumları için Milli Eğitim Bakanlığından alınmış ”Kurum Açma ve Öğretime Başlama İzni” ile Milli Eğitim Bakanlığından alınmış ruhsatnamesi veya bağlı bulunduğu belediyeden alınmış “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” örneği,

 

UZATMA BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

                Yabancı Çalışandan İstenen Belgeler:

·         Yabancı Personel Başvuru Formu ( Form dört nüsha olarak düzenlenecek olup, işveren ve yabancı personelin orijinal imzalarını içerecektir. İşveren ve yabancı personelin her ikisinin de orijinal imzasının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış iş sözleşmesi ibraz edilecektir.)

·         Yabancının son altı ay içerisinde çekilmiş altı adet vesikalık renkli fotoğrafı, (Dört adedi Yabancı Personel Başvuru Formlarına yapıştırılacaktır.)

·         Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti, (değişiklik olması halinde)

·         Önceki Çalışma İzin Belgesinin aslı,

·         Bakanlıkça verilmiş bulunan çalışma izin sürelerini kapsayan çalışma amaçlı ikamet tezkeresi örneği,

 • Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda görev alacak yabancılar için Milli Eğitim Bakanlığından alınmış yabancının yeterliliğini gösterir belge (ön izin) örneği. ( görev değişikliği mevcut ise )

 

                İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler:

 • Çalışma izni süre uzatımı başvuru dilekçesi,
 • Yabancı öğretmen istihdam edecek özel öğretim kurumları için, Milli Eğitim Bakanlığından alınmış ”Kurum Açma ve Öğretime Başlama İzni” ile Milli Eğitim Bakanlığından alınmış ruhsatnamesi veya bağlı bulunduğu belediyeden alınmış “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” örneği, (Unvan ve adres değişikliği mevcut ise)

·         Vergi dairelerinden veya internet vergi dairesinden alınacak işyerinin vergi borcu olmadığına dair belge

 

 

Yurtdışı başvuru 25 gün

 Yurtiçi başvuru 25 gün

 Uzatmalarda 25 gün

 

 

2

 

Çalışma izni

(Sağlık sektörü)

  

İLK BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

                Yabancı Çalışandan İstenen Belgeler:

 • Yabancı yurt dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine iş sözleşmesi veya şirket ortaklığını gösterir belge ibrazı ile çalışma izin ve vize başvurusu yapacaktır. Türkiye’deki işverenin bu yönetmelikte öngörülen bilgi ve belgeleri, yabancının temsilciliğe başvuru tarihinde veya takip eden on işgünü içerisinde Bakanlığımıza teslimi zorunludur. Ayrıca, temsilciliğe başvuru tarihinden önceki on işgünü içerisinde Bakanlığımıza intikal ettirilmiş bulunan çalışma izin başvuruları da değerlendirmeye alınacaktır. (Uygulama Yönetmeliği md.6). Ancak, Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen ikamet izinleri hariç olmak üzere müracaat tarihinde geçerli en az altı ay süreli ikamet tezkeresi bulunan yabancılar yurtiçinden çalışma izin başvurusunda bulunabilirler.
 • Yabancı Personel Başvuru Formu ( Form dört nüsha olarak düzenlenecek olup, işveren ve yabancı personelin orijinal imzalarını içerecektir. İşveren ve yabancı personelin her ikisinin de orijinal imzasının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış iş sözleşmesi ibraz edilecektir.)
 • Yabancının son altı ay içerisinde çekilmiş altı adet vesikalık renkli fotoğrafı, (Dört adedi Yabancı Personel Başvuru Formlarına yapıştırılacaktır.)
 • Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti,
 • Noter  onaylı ve Türkçe tercümeli diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti,

                İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler:

 • Çalışma izni başvuru dilekçesi,
 • Kurumun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya kuruluşça onaylı örneği,
 • Sağlık hizmeti veren kuruluşlar için ilgili mercilerinden (İl Sağlık Md.) alınmış faaliyet izin belgesi örneği,

UZATMA BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

                Yabancı Çalışandan İstenen Belgeler:

 • Yabancı Personel Başvuru Formu ( Form dört nüsha olarak düzenlenecek olup, işveren ve yabancı personelin orijinal imzalarını içerecektir. İşveren ve yabancı personelin her ikisinin de orijinal imzasının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış iş sözleşmesi ibraz edilecektir.)
 • Yabancının son altı ay içerisinde çekilmiş altı adet vesikalık renkli fotoğrafı, (Dört adedi Yabancı Personel Başvuru Formlarına yapıştırılacaktır.)
 • Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti, (değişiklik olması halinde)
 • Önceki Çalışma İzin Belgesinin aslı,
 • Bakanlıkça verilmiş bulunan çalışma izin sürelerini kapsayan çalışma amaçlı ikamet tezkeresi örneği,

                İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler:

 • Çalışma izni süre uzatımı başvuru dilekçesi,
 • Kurumun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya kuruluşça onaylı örneği, (değişiklik mevcut ise )
 • Vergi dairelerinden veya internet vergi dairesinden alınacak işyerinin vergi borcu olmadığına dair belge
 • Sağlık hizmeti veren kuruluşlar için ilgili mercilerinden (İl Sağlık Md.) alınmış faaliyet izin belgesi örneği, (unvan ve adres değişikliği mevcut ise)

 

30 gün

 

 

3

 

Çalışma izni

(Ev hizmetleri sektörü)

 

İLK BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

                Yabancı Çalışandan İstenen Belgeler:

 • Yabancı yurt dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine iş sözleşmesi ibrazı ile çalışma izin ve vize başvurusu yapacaktır. Türkiye’deki işverenin bu yönetmelikte öngörülen bilgi ve belgeleri, yabancının temsilciliğe başvuru tarihinde veya takip eden on işgünü içerisinde Bakanlığımıza teslimi zorunludur. Ayrıca, temsilciliğe başvuru tarihinden önceki on işgünü içerisinde Bakanlığımıza intikal ettirilmiş bulunan çalışma izin başvuruları da değerlendirmeye alınacaktır. (Uygulama Yönetmeliği md.6). Ancak, Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen ikamet izinleri hariç olmak üzere müracaat tarihinde geçerli en az altı ay süreli ikamet tezkeresi bulunan yabancılar yurtiçinden çalışma izin başvurusunda bulunabilirler.
 • Yabancı Personel Başvuru Formu (Form dört nüsha olarak düzenlenecek olup, işveren ve yabancı personelin orijinal imzalarını içerecektir. İşveren ve yabancı personelin her ikisinin de orijinal imzasının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış iş sözleşmesi ibraz edilecektir.)
 • Yabancının son altı ay içerisinde çekilmiş altı adet vesikalık renkli fotoğrafı, (Dört adedi Yabancı Personel Başvuru Formlarına yapıştırılacaktır.)
 • Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti

 

 

 

 

Konutunda yabancı çalıştıracak işverenden istenilen belgeler

            Çalışma izni başvuru dilekçesi,

 • T.C. Kimlik Numarasının yer aldığı Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Yabancılar için pasaport ve ikamet tezkeresi örneği,
 • İkametgah adresini gösterir belge (Muhtarlık veya Nüfus Md.den alınmış)

 

UZATMA BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

                Yabancı Çalışandan İstenen Belgeler:

 

 • Yabancı Personel Başvuru Formu ( Form dört nüsha olarak düzenlenecek olup, işveren ve yabancı personelin orijinal imzalarını içerecektir. İşveren ve yabancı personelin her ikisinin de orijinal imzasının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış iş sözleşmesi ibraz edilecektir.)
 • Yabancının son altı ay içerisinde çekilmiş altı adet vesikalık renkli fotoğrafı, (Dört adedi Yabancı Personel Başvuru Formlarına yapıştırılacaktır.)
 • Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti, (değişiklik olması halinde)
 • Önceki Çalışma İzin Belgesinin aslı,
 • Bakanlıkça verilmiş bulunan çalışma izin sürelerini kapsayan çalışma amaçlı ikamet tezkeresi örneği,

                Yabancı çalıştıracak işverenden istenilen belgeler:

 • Çalışma izni süre uzatımı başvuru dilekçesi,
 • İkametgah adresini gösterir belge (Muhtarlık veya Nüfus Md.den alınmış) (Bu belge adreste değişiklik olması halinde verilecektir. )

 

Yurtdışı başvuru 25 gün

Yurtiçi başvuru 25 gün

Uzatmalarda 25 gün

 

 

5

 

Çalışma izni

(Turizm sektörü)

 

İLK BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

        Yabancı Çalışandan İstenen Belgeler:

 • Yabancı yurt dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine iş sözleşmesi veya şirket ortaklığını gösterir belge ibrazı ile çalışma izin ve vize başvurusu yapacaktır. Türkiye’deki işverenin bu yönetmelikte öngörülen bilgi ve belgeleri, yabancının temsilciliğe başvuru tarihinde veya takip eden on işgünü içerisinde Bakanlığımıza teslimi zorunludur. Ayrıca, temsilciliğe başvuru tarihinden önceki on işgünü içerisinde Bakanlığımıza intikal ettirilmiş bulunan çalışma izin başvuruları da değerlendirmeye alınacaktır. (Uygulama Yönetmeliği md.6). Ancak, Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen ikamet izinleri hariç olmak üzere müracaat tarihinde geçerli en az altı ay süreli ikamet tezkeresi bulunan yabancılar yurtiçinden çalışma izin başvurusunda bulunabilirler.

 

 • Yabancı Personel Başvuru Formu ( Form dört nüsha olarak düzenlenecek olup, işveren ve yabancı personelin orijinal imzalarını içerecektir. İşveren ve yabancı personelin her ikisinin de orijinal imzasının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış iş sözleşmesi ibraz edilecektir.)
 • Yabancının son altı ay içerisinde çekilmiş altı adet vesikalık renkli fotoğrafı, (Dört adedi Yabancı Personel Başvuru Formlarına yapıştırılacaktır.)
 • Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti,

                İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler:

·         Çalışma izni başvuru dilekçesi,

 • Belgeli turizm kuruluşları için, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınmış işletme ve yatırım belgesinin sureti,
 • Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya kuruluşça onaylı örneği,

UZATMA BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

        Yabancı Çalışandan İstenen Belgeler:

 • Yabancı Personel Başvuru Formu ( Form dört nüsha olarak düzenlenecek olup, işveren ve yabancı personelin orijinal imzalarını içerecektir. İşveren ve yabancı personelin her ikisinin de orijinal imzasının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış iş sözleşmesi ibraz edilecektir.)
 • Yabancının son altı ay içerisinde çekilmiş altı adet vesikalık renkli fotoğrafı, (Dört adedi Yabancı Personel Başvuru Formlarına yapıştırılacaktır.)
 • Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti, (değişiklik olması halinde)
 • Önceki Çalışma İzin Belgesinin aslı,
 • Bakanlıkça verilmiş bulunan çalışma izin sürelerini kapsayan çalışma amaçlı ikamet tezkeresi örneği,

 

                İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler:

 • Çalışma izni süre uzatımı başvuru dilekçesi,
 • Vergi dairelerinden veya internet vergi dairesinden alınacak işyerinin vergi borcu olmadığına dair belge

Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya kuruluşça onaylı örneği (değişiklik olmuş ise)

 

 

Yurtdışı başvuru 30 gün

Yurtiçi başvuru 30 gün

Uzatmalarda 27 gün

 

 

4

 

Çalışma izni

(Eğlence sektörü)

 

İLK BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

                Yabancı Çalışandan İstenen Belgeler:

 • Yabancı yurt dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine iş sözleşmesi veya şirket ortaklığını gösterir belge ibrazı ile çalışma izin ve vize başvurusu yapacaktır. Türkiye’deki işverenin bu yönetmelikte öngörülen bilgi ve belgeleri, yabancının temsilciliğe başvuru tarihinde veya takip eden on işgünü içerisinde Bakanlığımıza teslimi zorunludur. Ayrıca, temsilciliğe başvuru tarihinden önceki on işgünü içerisinde Bakanlığımıza intikal ettirilmiş bulunan çalışma izin başvuruları da değerlendirmeye alınacaktır. (Uygulama Yönetmeliği md.6).
 • Yabancı Personel Başvuru Formu (Form dört nüsha olarak düzenlenecek olup, işveren ve yabancı personelin orijinal imzalarını içerecektir. İşveren ve yabancı personelin her ikisinin de orijinal imzasının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış iş sözleşmesi ibraz edilecektir.)
 • Yabancının son altı ay içerisinde çekilmiş altı adet vesikalık renkli fotoğrafı, (Dört adedi Yabancı Personel Başvuru Formlarına yapıştırılacaktır.)
 • Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti,
 • Yabancı sanatkar çalıştıracak Belgeli Turizm İşletmeleri için, Türkçe ve yabancının dilinde düzenlenen iş sözleşmesi ve bonservis,

                İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler:

 • Çalışma izni başvuru dilekçesi,
 • Belgeli turizm kuruluşları için, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınmış işletme ve yatırım belgesinin sureti,
 • Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya kuruluşça onaylı örneği,

 

UZATMA BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

                Yabancı Çalışandan İstenen Belgeler:

 • Yabancı Personel Başvuru Formu ( Form dört nüsha olarak düzenlenecek olup, işveren ve yabancı personelin orijinal imzalarını içerecektir. İşveren ve yabancı personelin her ikisinin de orijinal imzasının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış iş sözleşmesi ibraz edilecektir.)
 • Yabancının son altı ay içerisinde çekilmiş altı adet vesikalık renkli fotoğrafı, (Dört adedi Yabancı Personel Başvuru Formlarına yapıştırılacaktır.)
 • Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti, (değişiklik olması halinde)
 • Yabancı sanatkar çalıştıracak Belgeli Turizm İşletmeleri için, Türkçe ve yabancının dilinde düzenlenen iş sözleşmesi ve bonservis,
 • Önceki Çalışma İzin Belgesinin aslı,
 • Bakanlıkça verilmiş bulunan çalışma izin sürelerini kapsayan çalışma amaçlı ikamet tezkeresi örneği,
 • Adına çalışma izni veya çalışma izni süre uzatım belgesi düzenlenen yabancıların, yurt dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine başvurarak çalışma vizesi almaları gerekmektedir. (Yönetmelik 7.madde)

                İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler:

 • Çalışma izni süre uzatımı başvuru dilekçesi,
 • Vergi dairelerinden veya internet vergi dairesinden alınacak işyerinin vergi borcu olmadığına dair belge
 • Kurumun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya kuruluşça onaylı örneği, (değişiklik olması halinde )

 

 

Yurtdışı başvuru 30 gün

Uzatmalarda 10 gün

 

 

6

 

Çalışma izni

(Havacılık sektörü)

 

İLK BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

                Yabancı Çalışandan İstenen Belgeler:

 • Yabancı yurt dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine iş sözleşmesi veya şirket ortaklığını gösterir belge ibrazı ile çalışma izin ve vize başvurusu yapacaktır. Türkiye’deki işverenin bu yönetmelikte öngörülen bilgi ve belgeleri, yabancının temsilciliğe başvuru tarihinde veya takip eden on işgünü içerisinde Bakanlığımıza teslimi zorunludur. Ayrıca, temsilciliğe başvuru tarihinden önceki on işgünü içerisinde Bakanlığımıza intikal ettirilmiş bulunan çalışma izin başvuruları da değerlendirmeye alınacaktır. (Uygulama Yönetmeliği md.6). Ancak, Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen ikamet izinleri hariç olmak üzere müracaat tarihinde geçerli en az altı ay süreli ikamet tezkeresi bulunan yabancılar yurtiçinden çalışma izin başvurusunda bulunabilirler.
 • Yabancı Personel Başvuru Formu (Form dört nüsha olarak düzenlenecek olup, işveren ve yabancı personelin orijinal imzalarını içerecektir. İşveren ve yabancı personelin her ikisinin de orijinal imzasının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış iş sözleşmesi ibraz edilecektir.)
 • Yabancının son altı ay içerisinde çekilmiş altı adet vesikalık renkli fotoğrafı, (Dört adedi Yabancı Personel Başvuru Formlarına yapıştırılacaktır.)
 • Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti,
 • Noter onaylı ve Türkçe tercümeli diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti,
 • Pilot Lisansı

        İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler:

 • Çalışma izni başvuru dilekçesi,
 • Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya kuruluşça onaylı örneği

UZATMA BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

                Yabancı Çalışandan İstenen Belgeler:

 • Yabancı Personel Başvuru Formu ( Form dört nüsha olarak düzenlenecek olup, işveren ve yabancı personelin orijinal imzalarını içerecektir. İşveren ve yabancı personelin her ikisinin de orijinal imzasının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış iş sözleşmesi ibraz edilecektir.)
 • Yabancının son altı ay içerisinde çekilmiş altı adet vesikalık renkli fotoğrafı, (Dört adedi Yabancı Personel Başvuru Formlarına yapıştırılacaktır.)
 • Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti, (değişiklik olması halinde)
 • Önceki Çalışma İzin Belgesinin aslı,
 • Bakanlıkça verilmiş bulunan çalışma izin sürelerini kapsayan çalışma amaçlı ikamet tezkeresi örneği,

        İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler:

 • Çalışma izni süre uzatımı başvuru dilekçesi,
 • Vergi dairelerinden veya internet vergi dairesinden alınacak işyerinin vergi borcu olmadığına dair belge
 • Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya kuruluşça onaylı örneği (değişiklik olması halinde)

 

Yurtdışı başvuru 30 gün

Yurtiçi başvuru 20 gün

Uzatmalarda 15 gün

 

 

7

 

Çalışma izni

(Doğrudan yabancı yatırımlar sektörü)

 

İLK BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

                Yabancı Çalışandan İstenen Belgeler:

 • Yabancı yurt dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine iş sözleşmesi veya şirket ortaklığını gösterir belge ibrazı ile çalışma izin ve vize başvurusu yapacaktır. Türkiye’deki işverenin bu yönetmelikte öngörülen bilgi ve belgeleri, yabancının temsilciliğe başvuru tarihinde veya takip eden on işgünü içerisinde Bakanlığımıza teslimi zorunludur. Ayrıca, temsilciliğe başvuru tarihinden önceki on işgünü içerisinde Bakanlığımıza intikal ettirilmiş bulunan çalışma izin başvuruları da değerlendirmeye alınacaktır. (Uygulama Yönetmeliği md.6). Ancak, Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen ikamet izinleri hariç olmak üzere müracaat tarihinde geçerli en az altı ay süreli ikamet tezkeresi bulunan yabancılar yurtiçinden çalışma izin başvurusunda bulunabilirler.
 • Ancak, özellik arzeden doğrudan yabancı yatırımlarda istihdam edilecek kilit personel statüsündeki yabancılar veya bunların işverenleri; yabancının Türkiye’de kanuni olarak bulunduğunu (Emniyet makamlarından alınmış yazı veya Pasaportun vize ve giriş tarihini gösterir kısmının onaylı örneği ibraz edilerek) kanıtlamaları halinde çalışma izni müracaatlarını doğrudan Bakanlığımıza yapabilirler. (Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmeliği 8. madde) Bu kapsamda çalışma izni verilen kilit personel statüsündeki yabancıların Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden çalışma vizesi alarak yurda giriş yapmaları ve giriş tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde ikamet tezkeresi almak üzere Emniyet makamlarına başvurmaları zorunludur.
 • Yabancı Personel Başvuru Formu (Form dört nüsha olarak düzenlenecek olup, işveren ve yabancı personelin orijinal imzalarını içerecektir. İşveren ve yabancı personelin her ikisinin de orijinal imzasının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış iş sözleşmesi ibraz edilecektir.)
 • Yabancının son altı ay içerisinde çekilmiş altı adet vesikalık renkli fotoğrafı, (Dört adedi Yabancı Personel Başvuru Formlarına yapıştırılacaktır.)
 • Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti,
 • Noter onaylı ve Türkçe tercümeli diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti,
 • Yabancının özellik arzeden doğrudan yabancı yatırımlar çerçevesinde faaliyette bulunan şirket ve şube kapsamında istihdam edilecek kilit personel statüsünde olması halinde, Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin 10/b maddesinde öngörülen bilgi ve belgeler.
 • İrtibat Bürosu yetkilisi (müdür) için yetki belgesi ve imza sirküleri.

 

                İşveren Kurumdan istenilen Belgeler:

·         Çalışma izni başvuru dilekçesi,

 • İşyerinin Özellik Arzeden Doğrudan Yabancı Yatırımlar kapsamında olduğunu kanıtlayıcı bilgi ve belgeler. (Doğ.Yab.Yat.Yab.Pers.İst.Hak.Yönetmelik 10/a md. belirtilen ve Yeniden Değerleme oranlarında en son güncellenmiş değerler dikkate alınarak)

 

·         Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamında yapılacak başvurular için son yıla ait vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu,

 • Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya kuruluşça onaylı örneği,

·         Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihale açılmış projeleri yapma hakkı kazanmış kuruluşların (konsorsiyumlar dahil) ilgili kurum ve kuruluştan alacakları işi yüklendiklerini tevsik eden belge,

 • İrtibat Bürosunun kuruluş ve süre uzatımına ilişkin Hazine Müsteşarlığından alınmış faaliyet izin belgesi.

·         Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin 10/c maddesi gereğince;  İrtibat Bürosu faaliyetleri için son yıl içinde yurt dışından en az 200.000 ABD Doları veya karşılığı döviz getirilmiş olduğuna ilişkin belgeler (döviz transferi ile ilgili banka dekontu, banka yazısı, döviz alım belgesi örneği),

·         Mühendislik, mimarlık,  müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri kapsamında yabancı uzman istihdam edecek tüzel kişiliklerde, aynı meslekte Türk mühendis/mimar/şehir plancısı istihdam edildiğini ispata dair ücret bordrosu ve yabancı ile yapılan sözleşme örneği.

 

                UZATMA BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

                Yabancı Çalışandan İstenen Belgeler:

 • Yabancı Personel Başvuru Formu (Form dört nüsha olarak düzenlenecek olup, işveren ve yabancı personelin orijinal imzalarını içerecektir. İşveren ve yabancı personelin her ikisinin de orijinal imzasının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış iş sözleşmesi ibraz edilecektir.)
 • Yabancının son altı ay içerisinde çekilmiş altı adet vesikalık renkli fotoğrafı, (Dört adedi Yabancı Personel Başvuru Formlarına yapıştırılacaktır.)
 • Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti, (değişiklik olması halinde)

 

 • Mühendis, mimar ve şehir plancısı olarak çalışacak yabancıların, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun 36 ncı maddesine istinaden alması gereken geçici üyelik belgesi,
 • Önceki Çalışma İzin Belgesinin aslı,
 • Bakanlıkça verilmiş bulunan çalışma izin sürelerini kapsayan çalışma amaçlı ikamet tezkeresi örneği,

                İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler:

 • Çalışma izni süre uzatımı başvuru dilekçesi,
 • İşyerinin Özellik Arzeden Doğrudan Yabancı Yatırımlar kapsamında olduğunu kanıtlayıcı bilgi ve belgeler. (Doğ.Yab.Yat.Yab.Pers.İst.Hak.Yönetmelik 10/a md. belirtilen ve Yeniden Değerleme oranlarında en son güncellenmiş değerler dikkate alınarak) (değişiklik olması halinde ilave belge ibraz edilecektir)

·         Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamında yapılacak başvurular için son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu,

 • Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya kuruluşça onaylı örneği,(değişiklik olması halinde)

·         Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihale açılmış projeleri yapma hakkı kazanmış kuruluşların (konsorsiyumlar dahil) ilgili kurum ve kuruluştan alacakları işi yüklendiklerini tevsik eden belge,(değişiklik olması halinde)

 • Vergi dairelerinden veya internet vergi dairesinden alınacak işyerinin vergi borcu olmadığına dair belge
 • İrtibat Bürosu Faaliyet Raporu (Hazine Müsteşarlığına sunulan ve Büronun yıllık faaliyetlerini gösterir en son rapor örneği)
 • İrtibat bürosunun kuruluş ve süre uzatımına ilişkin Hazine Müsteşarlığından alınmış faaliyet izin belgesi. (Adres, unvan ve faaliyet sürelerinin değişmesi halinde)

 

 

Yurtdışı başvuru 15 gün

Yurtiçi başvuru 15 gün

Uzatmalarda 15 gün

 

 

8

 

Çalışma izni

(Diğer sektörler)

İLK BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

                Yabancı Çalışandan İstenen Belgeler:

 • Yabancı yurt dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine iş sözleşmesi veya şirket ortaklığını gösterir belge ibrazı ile çalışma izin ve vize başvurusu yapacaktır. Türkiye’deki işverenin bu yönetmelikte öngörülen bilgi ve belgeleri, yabancının temsilciliğe başvuru tarihinde veya takip eden on işgünü içerisinde Bakanlığımıza teslimi zorunludur. Ayrıca, temsilciliğe başvuru tarihinden önceki on işgünü içerisinde Bakanlığımıza intikal ettirilmiş bulunan çalışma izin başvuruları da değerlendirmeye alınacaktır. (Uygulama Yönetmeliği md.6). Ancak, Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen ikamet izinleri hariç olmak üzere müracaat tarihinde geçerli en az altı ay süreli ikamet tezkeresi bulunan yabancılar yurtiçinden çalışma izin başvurusunda bulunabilirler.
 • Yabancı Personel Başvuru Formu, (Form dört nüsha olarak düzenlenecek olup, işveren ve yabancı personelin orijinal imzalarını içerecektir. İşveren ve yabancı personelin her ikisinin de orijinal imzasının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış iş sözleşmesi ibraz edilecektir.)
 • Yabancının son altı ay içerisinde çekilmiş altı adet vesikalık renkli fotoğrafı, (Dört adedi Yabancı Personel Başvuru Formlarına yapıştırılacaktır.)
 • Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti,
 • Noter onaylı ve Türkçe tercümeli diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti,
 • Mesleki hizmetler kapsamında çalışma izni talep eden  yabancının yukarıdaki belgelere ek olarak, yurt dışında yüksek öğrenim görmesi halinde 2547 sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, “Yurtdışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği”ne uygun olarak alacağı “Diploma veya Geçici Mezuniyet Denklik Belgesi”,

                İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler:

 • Çalışma izni başvuru dilekçesi,
 • Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya kuruluşça onaylı örneği,
 • Dernek ve vakıflar için ilgili mercilerinden alınmış faaliyet durumlarını gösterir belge,

·         Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihale açılmış projeleri yapma hakkı kazanmış kuruluşların (konsorsiyumlar dahil) ilgili kurum ve kuruluştan alacakları işi yüklendiklerini tevsik eden belge,

·         Mühendislik, mimarlık,  müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri kapsamında yabancı uzman istihdam edecek tüzel kişiliklerde, aynı meslekte Türk mühendis/mimar/şehir plancısı istihdam edildiğini ispata dair ücret bordrosu ve yabancı ile yapılan sözleşme örneği.

 

 

UZATMA BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

                Yabancı Çalışandan İstenen Belgeler:

 • Yabancı Personel Başvuru Formu, (Form dört nüsha olarak düzenlenecek olup, işveren ve yabancı personelin orijinal imzalarını içerecektir. İşveren ve yabancı personelin her ikisinin de orijinal imzasının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış iş sözleşmesi ibraz edilecektir.)
 • Yabancının son altı ay içerisinde çekilmiş altı adet vesikalık renkli fotoğrafı, (Dört adedi Yabancı Personel Başvuru Formlarına yapıştırılacaktır.)
 • Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti, (değişiklik olması halinde)
 • Önceki Çalışma İzin Belgesinin aslı,
 • Bakanlıkça verilmiş bulunan çalışma izin sürelerini kapsayan çalışma amaçlı ikamet tezkeresi örneği,

                İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler:

 • Çalışma izni başvuru dilekçesi,
 • Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya kuruluşça onaylı örneği, (unvan ve adreste değişiklik olması halinde)
 • Dernek ve vakıflar için, ilgili mercilerinden alınmış faaliyet durumlarını gösterir belge,

·         Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihale açılmış projeleri yapma hakkı kazanmış kuruluşların (konsorsiyumlar dahil) ilgili kurum ve kuruluştan alacakları işi yüklendiklerini tevsik eden belge, (değişiklik olması halinde )

 • Mühendis, mimar ve şehir plancısı olarak çalışacak yabancıların, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun 36 ncı maddesine istinaden alması gereken geçici üyelik belgesi,
 • Vergi dairelerinden veya internet vergi dairesinden alınacak işyerinin vergi borcu olmadığına dair belge

 

 

Yurtdışı başvuru 30 gün

Yurtiçi başvuru 30 gün

Uzatmalarda 30 gün

 

(*) : 4817 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (Değişik: 28/

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir