Özürlü Rehberi

'sakat', 'özürlü' ve 'çürük' tarihe karışıyor!!!!!!!!!

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, ‘sakat’, ‘özürlü’ ve ‘çürük’ gibi ibarelerin, uluslararası hukuki metinlere ve literatüre uyum amacıyla ‘engelli’ ifadesiyle değiştirilmesini öngören yasa tasarısını benimsedi.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Toplantısında, Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Yer Alan Engelli Bireylere Yönelik İbarelerin Değiştirilmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile benzer yöndeki kanun teklifleri ele alındı.

Teklifler, tasarı ile birleştirilerek, tasarı üzerinden görüşmelere devam edildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, tasarıyı, engellilere yönelik negatif algının değiştirilmesi açısından önemli bulduklarını söyledi.

Engelli hakkının insan haklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Şahin, ”Biz eğer ileri bir demokrasiye gideceksek, güçlü toplum olmak zorundayız. Güçlü toplum da, engellisinin kendini güçlü olarak hissettiği toplumdur; engellinin istediği yere güvenli ve bağımsız şekilde ulaşabildiği; eğitimde, sağlıkta, istihdamda önündeki bütün engellerin kaldırıldığı bir toplumdur. Bu hedefe ulaşmak için önümüzde büyük bir yol var. Biz bakanlık olarak bu konuda yapısal dönüşümleri çalışıyoruz” diye konuştu.

Şahin, tasarıyla ilgili bilgi verdi.
    
Tasarı
    
Tasarıyla, Askerlik Kanunu’ndaki ”çürük” ifadesi ”askerliğe elverişli olmama” şeklinde değiştiriliyor. Yasanın geçici 46. maddesindeki ”özürlüler” ibaresi ise ”engelliler” olarak düzenleniyor.

Tasarı, Medeni Kanun, Terörle Mücadele Kanunu, Emekli Sandığı Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, Sosyal Hizmetler Kanunu, Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanun, Karayolları Trafik Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Dernekler Kanunu, Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun da aralarında bulunduğu 85 yasadaki ”özürlü”, ”sakat” ve ”çürük” gibi ifadelerin değiştirilmesini kapsıyor.

Tasarıyla, 9 kanun hükmünde kararnamede de aynı nitelikte değişiklik öngörülüyor.

Engelliler, daha önce ilgili mevzuata göre aldıkları sağlık kurulu raporlarına istinaden yararlandıkları haklardan raporun geçerlilik süresince yararlanmaya devam edecek. Engellilerin durumlarını niteleyen belge, kimlik, kart ve benzeri belgelerin yenilenmesi gerekmeyecek.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir