SGK İşveren Rehberi

Sahte Sigortalı Bildirenler de teşvikten yararlanamayacak!!!

Kaçak sigortalı gösterenler SGK teşviklerinden bir yıl süre ile yararlanamıyor. Bu durum genel olarak bilinmektedir. Ya sahte sigortalı çalıştıranlar? Bu kişilerle ilgili olarak 5510 sayılı Kanunun Ek-2. maddesinde 6322 s.ı Kanunla yapılan değişiklik sonucunda, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işverenler, anılan maddede öngörülen destekten bir yıl süre yasaklı hale getirilmiştir.

Yapılan bu değişiklik uyarınca, çalıştırdığı sigortalıların hizmetlerini ve kazançlarını hiç bildirmediği veya sahte sigortalı bildiriminde bulunduğu,

– Denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan denetimler sonucu anlaşılan işyerlerinden dolayı, tutanak tarihini izleyen

– Mahkeme ilamından anlaşılan işyerlerinden dolayı, mahkemenin kesinleşme tarihini izleyen

– Resmi kurum ve kuruluşlardan alınan yazılardan anlaşılan işyerlerinden dolayı, söz konusu yazıların Kuruma intikal tarihini izleyen

ay başından itibaren, 6 bölgeli SGK prim teşviğinden , bir yıl süreyle yararlanılması mümkün olamayacaktır.

Dolayısıyla bu nitelikteki işyerleri ile ilgili olarak, ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince işveren sistemi ana menüden 9-1-3-10 nolu seçenek işaretlenmek suretiyle erişilen (PRİM İNDİRİMİNDEN BİR YIL SÜREYLE YARARLANAMAYACAK İŞY. GİRİŞ) ekranı vasıtasıyla gerekli tanımlama yapılarak, aylık prim ve hizmet belgelerinin bir yıl süreyle 25510/16322/26322 sayılı kanun numarasını seçmek suretiyle gönderilmesi engellenmektedir.

Diğer taraftan, bahse konu düzenlemenin 15.6.2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olması nedeniyle, söz konusu işlem 15.6.2012 ve sonraki sürelere ilişkin tespitler dolayısıyla yapılabileceğinden, gerek sigortalıların hizmetlerinin veya kazançlarının bildirilmediği, gerekse sahte sigortalı bildiriminde bulunulduğu tespit edilen sürelerin 14.6.2012 ve önceki sürelere ilişkin olması halinde, herhangi bir yasaklama işlemi yapılmayacaktır.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir