İş Sağlığı ve Güvenliği

PİYASA GÖZETİM

PİYASA GÖZETİM DAİRE BAŞKANLIĞI

–       İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda, inceleme ve araştırma çalışmalarının planlaması, programlanması, uygulanması ve sonuçların izlenmesi için çalışmalar yapmak / yapılmasını sağlamak, gerektiğinde diğer daire başkanlıkları ile koordineli çalışmak,

–       KKD imalatını yapacak kişi ve kuruluşlara yetki verme ve ithal edilecek KKD nin standartlara uygunluğunun belirlenmesi işleminin usul ve esaslarının belirlenmesi, işlemlerin bu usul ve esaslara uygun olarak yapılmasını sağlamak,

–       KKD’nin piyasa gözetimi çalışmalarını planlamak ve planlamalara uygun olarak yapılmasını sağlamak,

–       Genel Müdürlük tarafından yürütülecek piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine ilişkin yapılacak tüm çalışmaların ilgili mevzuata uygun yapılmasını sağlamak,

–       AB müktesebatı, ILO sözleşmeleri ve uluslararası standartları takip etmek, ihtiyaç duyulan konularda yasal düzenlemeler yapılması için öneride bulunmak ve görevlendirilmeleri halinde mevzuat çalışmalarına katılmak,

–       Sorumlu olduğu konularda ulusal mevzuatı takip etmek, mevzuatın uygulayıcılarından alınan geri bildirimleri değerlendirmek, kayıt altına almak ve gerekiyorsa revizyon için öneride bulunmak veya bu işlemlerin yapılmasını sağlamak,

–       İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlayarak ortak projeler yapmak / yapılmasını sağlamak ve projenin sonuçlarını izlemek,

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir