Memur Rehberi Özürlü Rehberi

özürlü çocuğu olan personele tanınan haklar

Bilindiği üzere, 29/08/2009 tarihli 2009 Yılı Toplu Görüşmeleri Mutabakat Metninin “Taraflarca Gerçekleştirilmesi Öngörülen Hususlar (Ek-1)” başlıklı listesinin 1 inci maddesinde “Kamu çalışanlarının kanunen bakmakla yükümlü bulunduğu bakıma muhtaç engelli aile fertlerinin olması durumunda, söz konusu personele engelli aile ferdinin bakımı için günlük 1 saat izin verilmesi ve personelin nöbet ve gece çalışmasından muaf tutulması için gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılması,”  ifadesine yer verilmiş ve bu konuda düzenleme yapılması hususunda anlaşmaya varılmıştır.

Bu çerçevede toplu görüşmelerde üzerinde anlaşmaya varılan diğer konuları da içeren 30/01/2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazetede “Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler” başlıklı ve (2010/2) sayılı Başbakanlık Genelgesi yayımlanmıştır. Mezkur Genelgenin 3 üncü maddesinde “Kamu çalışanlarının kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile bireyinin bakıma muhtaç olduğunun ilgili mevzuatına göre alınmış geçerli özürlü sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla bu durumdaki personele; özürlü aile ferdinin günlük bakımı için izin kullanımında gerekli kolaylık sağlanacak ve personel mesai saatleri dışındaki nöbet görevinden ve gece vardiyasından muaf tutulacaktır.” hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin “Çalışma Saatleri” başlıklı 20 nci maddesinde “Sözleşmeli personelin, haftalık çalışma süresi 40 saattir. İş ve işyerinin çalışma şartları dikkate alınarak tatil ve çalışma günleri, günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerdeki çalışma şekillerinin tespitine teşebbüs veya bağlı ortaklıkların yönetim kurulları yetkilidir.” hükmü bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, gerek 2009 Yılı Toplu Görüşme Tutanağının Ekli (1) sayılı listesinde, gerekse bu tutanak esas alınarak yayımlanan Başbakanlık Genelgesinde bakmakla yükümlü özürlü aile fertleri bulunduğunu ilgili mevzuatına göre alınmış geçerli sağlık kurulu raporu ile belgelendiren kamu personeline bir takım idari kolaylıklar sağlanması öngörülmüştür. PTT Genel Müdürlüğünde istihdam edilen personelin;

1-) Özürlü çocuğunun temel ihtiyaçlarının karşılanması ve saat:14:00-14:30 arasında rehabilitasyon merkezine gönderilmesi amacıyla günde 1 saat süreyle idari izinli sayılması gerektiği,

2-) İlgiliye cumartesi veya pazar günü yaptırılacak çalışmanın, mesai saatleri dışındaki nöbet ve gece vardiyası görevi olması halinde bu çalışmadan muaf tutulması, fazla mesai sayılacak bir çalışma kapsamında bulunması durumunda ise  mesai ücreti verilmeksizin çalışmadan muaf tutulması gerektiği,

3-) Eşi şeker hastası olan ve temel ihtiyaçlarını gideremeyecek derecede bakıma muhtaç bulunan personelin, evine daha yakın fakat norm kadrosu dolu olan bir işyerine atanmasının mümkün olmadığı, atanılacak kadro/pozisyon bulunması halinde ise ilgilinin atamasında öncelik sağlanmasının idarenin takdirinde bulunduğu,

değerlendirilmektedir.

ÖZET:  Sağlık kurulu raporuyla özürlü olduğu tespit edilen bir çocuğu olan personele 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile tanınan haklar hususunda. DPB Görüşüdür/28.04.2010/8101
Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir