Genel Sağlık Sigortası

Özel hastanelere ilave ücret verilmeyecek haller nelerdir?

 17/3/2012 tarihli ve 28236 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 12/3/2012 tarihli ve 2012/2939 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesi ile 16/11/2009 tarihli ve 2009/15627 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “% 70’ine” ibaresi “% 90’ına” olarak değiştirilmiştir. Ancak Kısmi branş sözleşmesi bulunan hastaneler için 2012 yılı ilave ücret tavan oranı %30 olarak uygulanacaktır.

 

 İlave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri;

 

• Acil servislerde verilen ve SUT eki EK-8 Listesinde yer alan 520.021 kodlu “Yeşil alan muayenesi” adı altında Kuruma fatura edilebilen sağlık hizmetleri hariç olmak üzere, acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri, 

 

• Yoğun bakım hizmetleri,

 

 • Yanık tedavisi hizmetleri,

 

 • Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri),

 

 • Yenidoğana verilen sağlık hizmetleri, 

 

• Organ, doku ve kök hücre nakilleri, 

 

• Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri, 

 

• Diyaliz tedavileri ile

 

• Kardiyovasküler cerrahi işlemleridir.

 

 

 

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir