Memur Rehberi

Memuriyete dönüş var mı?

Okurumuz Sebahattin CANBAZ “2882003’te memurluktan istifa ederek ayrıldım. Toplam 4.5 sene çalışmıştım. Şimdi memurluğa geri dönmek istiyorum, dönebilir miyim?” diyor. Devlet Memurları Kanunu’na göre, iki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya 657 sayılı Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.

Bu hükme göre iki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerin veya çekilmiş sayılanların tekrar memurluğa dönmeleri mümkün bulunmaktadır. Bunun için öncelikle başvuruda bulunmanız ve boş kadro olması gereklidir.

Cenaze parasını kimler alabilir?

Okurumuz Üzeyir KOÇ “11/12/2010tarihinde bir arkadaşımın annesi vefat etti arkadaşımın maddi durumu iyi değil ölen kişi eşinden dolayı Bağ-Kur maaşını alıyordu defin esnasında cenaze masraflarını ben karşıladım. Bu tutarı alabilir miyim?” d iye soruyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu,

a) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu,

b) Sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken,

c) Kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş iken,

 ölen sigortalının ailesine cenaze yardımı vermektedir. Kendisi için en az 360 gün prim bildirilmiş iken ölen sigortalıya verilecek cenaze ödeneğinde ölüm tarihinde sigortalı olma şartı aranmayacaktır.

Cenaze ödeneği sigortalının sırasıyla eşi, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana veya babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir. Cenazenin bu kişiler dışında gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırıldığının belgelenmesi durumunda, masraflar gerçek veya tüzel kişilere ödenir.

Cenaze ödeneği için hak sahiplerince ölüm tarihini belirten bir dilekçe ile Kuruma başvurulması şarttır. Sigortalının ölüm tarihi nüfus kütüğüne kaydedilmemişse, dilekçeyle birlikte sigortalının ölüm tarihini belirten ilgili makamlarca usulüne göre düzenlenen bir belgenin SGK tarafından verilmesi gereken cenaze ödeneği 25/12/2008 tarih ve 2009/407 sayılı SGK yönetim kurulu kararı ile 1/1/2010 tarihinden itibaren  5510 sayılı Kanunun 4/a (SSK) 4/b (Bağ-Kur) bentleri kapsamında olanlar ile 01.10.2008 tarihinden sonra ilk defa göreve başlayan 4/c bendi (memur) kapsamında olanlar için cenaze ödeneği miktarı 308 TL olarak belirlenmiştir.

Cenaze ödeneği alabilmek için istenen belgeler :

n Hak sahiplerince ölüm tarihini belirten bir dilekçe,

n Ölüm tarihini belirten ilgili makamlarca usulüne göre düzenlenen bir belge defin ruhsatı, ölüm tutanağı… vs.,

Bu belgelerle birlikte ilgili SGK İl/Merkez Müdürlükleri’ne müracaat edilmesi gerekmektedir.

Resul KURT/STAR/23.12.2010

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir