Sendika-İstihdam

Memur işyeri sendika temsilcileri ve il/ilçe sendika temsilcileri toplantıda iken idari izinli sayılır mı?

İşyeri sendika temsilcileri ve il/ilçe sendika temsilcilerinin, sendika genel merkez ve şube toplantılarına; sendika ve konfederasyonların zorunlu organları ile tüzüklerinde belirtilen diğer organları üyelerinin sendikal faaliyet kapsamındaki toplantılarına katılmaları için idari izinli sayılıp sayılmadıklarına ilişkin Devlet Personel Başkanlığı aşağıdaki mütealada bulunmuştur.

“4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 8 inci maddesinde; “Sendika şubesi, sendika ve konfederasyonların zorunlu organları genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kuruludur.

Sendika ve konfederasyonlar, birinci fıkrada belirtilen organların dışında da organlar kurabilir. Tüzüklerinde belirtilmesi kaydıyla genel kurul dışındaki organlar, görev, yetki ve sorumluluklarını kurulacak bu organlara devredebilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 2005/14 sayılı Başbakanlık Genelgesinin 9 uncu maddesinde; “Sendikanın ve konfederasyonun merkez ve şubelerinde yönetim, denetim, disiplin ve başkanlar kurulu toplantılarına katılacak ilgili kurul üyeleri ile genel kurul toplantılarına katılacak olan söz konusu kurul üyeleri ve delegeler, sendikanın veya konfederasyonun toplantı yer, tarih ve süresini belirten yazılı talebi üzerine kamu hizmetlerini aksatmamak şartıyla toplantı süresince kurumlarınca idari izinli sayılacaklardır.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hükümlerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda:

a- Sendika ve konfederasyonların yönetim kurulu, denetim kurulu, disiplin kurulu ve başkanlar kurulu üyesi olup bu kurulların toplantılarına katılacak üyelerinin,

b- Sendika ve konfederasyonların genel kurul toplantılarına katılacak olan yönetim, denetim, disiplin kurulu üyeleri ve delegelerinin,

c- Sendika ve konfederasyonların, 4688 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine göre kurmuş oldukları ve tüzüklerinde yönetim, denetim veya disiplin kurulunun görev, yetki ve sorumluluklarını devredebileceğini belirtmesi ve bu kurulların görev, yetki ve sorumluluklarını diğer organlara devretmesi halinde kendilerine görev, yetki ve sorumluluk devredilen hususlara ilişkin diğer organların yapacakları toplantılara katılan yönetim, denetim veya disiplin kurulu üyelerinin,

                sendika ve konfederasyonların toplantı yer, tarih ve süresini belirten yazılı talebi üzerine, kamu hizmetlerini aksatmamak şartıyla ve sadece toplantı süresince kurumlarınca idari izinli sayılacağı değerlendirilmektedir.” (DPB/01/02/2013-20997 or�S syqO8!Malign:justify;text-indent:35.45pt’>Sendika ve konfederasyonlar, birinci fıkrada belirtilen organların dışında da organlar kurabilir. Tüzüklerinde belirtilmesi kaydıyla genel kurul dışındaki organlar, görev, yetki ve sorumluluklarını kurulacak bu organlara devredebilir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Diğer taraftan, 2005/14 sayılı Başbakanlık Genelgesinin 9 uncu maddesinde; “Sendikanın ve konfederasyonun merkez ve şubelerinde yönetim, denetim, disiplin ve başkanlar kurulu toplantılarına katılacak ilgili kurul üyeleri ile genel kurul toplantılarına katılacak olan söz konusu kurul üyeleri ve delegeler, sendikanın veya konfederasyonun toplantı yer, tarih ve süresini belirten yazılı talebi üzerine kamu hizmetlerini aksatmamak şartıyla toplantı süresince kurumlarınca idari izinli sayılacaklardır.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hükümlerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda:

a- Sendika ve konfederasyonların yönetim kurulu, denetim kurulu, disiplin kurulu ve başkanlar kurulu üyesi olup bu kurulların toplantılarına katılacak üyelerinin,

b- Sendika ve konfederasyonların genel kurul toplantılarına katılacak olan yönetim, denetim, disiplin kurulu üyeleri ve delegelerinin,

c- Sendika ve konfederasyonların, 4688 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine göre kurmuş oldukları ve tüzüklerinde yönetim, denetim veya disiplin kurulunun görev, yetki ve sorumluluklarını devredebileceğini belirtmesi ve bu kurulların görev, yetki ve sorumluluklarını diğer organlara devretmesi halinde kendilerine görev, yetki ve sorumluluk devredilen hususlara ilişkin diğer organların yapacakları toplantılara katılan yönetim, denetim veya disiplin kurulu üyelerinin,

                sendika ve konfederasyonların toplantı yer, tarih ve süresini belirten yazılı talebi üzerine, kamu hizmetlerini aksatmamak şartıyla ve sadece toplantı süresince kurumlarınca idari izinli sayılacağı değerlendirilmektedir. 01/02/2013-20997

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir