Genel

KİK:Eşik Değerler ve Parasal Limitler

Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin 1 Şubat 2012 Tarihi İtibarıyla Güncellenmesi Nedeniyle Yayımlanacak İlanlarda Dikkat Edilecek Hususlar4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi” başlıklı 67 nci maddesine göre, 2012/1 sayılı Kamu İhale Tebliği ile 1 Şubat 2012 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler güncellenmiş ve 24.01.2012 tarih ve 28183 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

31 Ocak 2012 tarihi itibari ile güncellenen değerler için sisteme uyarlama çalışmaları tamamlanarak 1 Şubat 2012 tarihinde devreye alınmış olacaktır. 1 Şubat 2012 tarihi itibari ile yayımlanacak ilanların ve buna ilişkin ihale dokümanlarının bu değerlere dikkat edilerek hazırlanması ve yayımlanması gerekmektedir.

Bu çerçevede, 31 Ocak 2012 tarihine kadar geçerli olan eşik değerler ve parasal limitlere göre hazırlanmış ihale dokümanlarına ait ihale ilanlarının geçerli olabilmesi için en son 31 Ocak 2012 tarihli Kamu İhale Bülteninde yayımlanması gerekmektedir. İdarelerin bu kapsamda yayım için hazırlık aşamasında oldukları ihale ilanları ile ilgili tüm işlemlerini en son 30 Ocak 2012 Pazartesi günü saat: 12.00’ye kadar tamamlamaları zorunludur.

Bu tarih ve saate kadar yayım için gerekli işlemleri tamamlanmayan ihale ilanları iade edilecektir. Ayrıca, bu tarih ve saate kadar ihale dokümanı hazırlanmış ve onaylanmış, ancak ilan işlemleri tamamlanmamış olan ihalelerin doküman onayları sistemden otomatik olarak kaldırılacaktır.

Bu ilanların ve ilanlara esas ihale dokümanlarının güncellenen değerlere göre tekrar oluşturularak 1 Şubat 2012 tarihi ve sonrasında gönderilmesi gerekecektir.

Bütün idarelere önemle duyurulur.

Paylaşabilirsiniz