Genel

KİK mevzuatında değişiklik!

Uygulama Yönetmeliklerindeki Değişikliklerin 1 Ağustos 2011 Tarihinde Yürürlüğe Girmesinden Dolayı İhale Dokümanı ve İlan Hazırlanması İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar

Bilindiği üzere Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler 16.07.2011 tarihli ve 27996 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Anılan yönetmelik değişiklikleri 01.08.2011 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bu itibarla idarelerin EKAP üzerinden yaptıkları ihale işlemlerinde herhangi bir aksama olmaması için aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir:

1)     İhale dokümanı yürürlükteki uygulama yönetmelikleri hükümlerine göre hazırlanan ve onaylanan ihalelere ilişkin ilanlar en son 29 Temmuz 2011 Cuma günü Kamu İhale Bülteninde yayımlanacaktır. Bu ihalelere ilişkin ilan işlemlerinin en geç 28 Temmuz 2011 Perşembe günü saat 12:00’a kadar tamamlanması zorunludur.

2)     Bu tarih ve saate kadar yayım için gerekli işlemleri tamamlanmayan ihale ilanları iade edilecektir. Ayrıca, bu saate kadar ihale dokümanı hazırlanmış ve onaylanmış, ancak ilan işlemleri tamamlanmamış olan ihalelerin doküman onayları sistemden otomatik olarak kaldırılacaktır.

3)     1 Ağustos 2011 Pazartesi gününden itibaren ihale dokümanları EKAP üzerinden yeni yönetmelik hükümlerine göre hazırlanacaktır.

4)     İlansız pazarlık usulüne göre yapılacak ihalelere ilişkin ihale dokümanı hazırlama ve onaylama işlemleri ise yürürlükteki uygulama yönetmelikleri hükümlerine göre 1 Ağustos 2011 gününe kadar devam edecektir. Bu ihalelerden, ihale dokümanı 1 Ağustos 2011 gününe kadar onaylanmamış, ancak idari şartname ve/veya sözleşme tasarısı onaylanmış ihalelerin, idari şartname ve/veya sözleşme tasarısı onayları bu tarihte sistemden otomatik olarak kaldırılacaktır.

5)     İstisna ve kapsam dışı ihalelere ilişkin işlemler yukarıda belirtilen yönetmelik değişikliklerine bağlı hususlardan etkilenmeyecek, bu ihalelere ilişkin ilanlar kesintiye uğramadan Kamu İhale Bülteninde yayımlanmaya devam edecektir.

Bütün idarelere önemle duyurulur.(KİK 27.7.2011)

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir