Vergi Rehberi

Kayıp veya hurda taşıta vergi kolaylığı geldi

TAŞITI mevcut olmayan, yanan, müsadere edilen, tahrip edilen, kaza sonucu hurda olan kişinin, bu taşıt için her yıl bir de vergi ödemesi, can sıkıcı bir olay.

Düşünsenize taşıtınız ortada yok veya hurda haline gelmiş kullanamıyorsunuz ama üste bir de vergi isteniyor!
Neyse, bir kanun çıktı ve bu durumda olanlara “vergi kolaylığı” getirildi.
KOLAYLIK NE?
Halk arasında “Torba Yasa” diye adlandırılan 6009 sayılı Yasa ile yapılan düzenleme ve getirilen kolaylık aşağıda özetlenmiştir.
1. Uygulamadan, 28 Şubat 2009 tarihi itibariyle mevcut olmayan veya motorlu taşıt vasfını yitirmiş taşıtlar yararlanabilecek.
2. Vergi kolaylığından yararlandırılacak taşıtın, 1998 veya daha eski model olması gerekiyor.
3. Taşıtın mevcut olmadığının veya taşıt vasfını yitirdiğinin, kanaat verici belgelerle kanıtlanması veya trafik tescil kuruluşu tarafından taşıtın mevcut olmadığının kabulü gerekiyor.
4. Bu durumda Ek-1 ve 2’de örneği verilen dilekçe ile taşıtın tescil dosyasının bulunduğu “Trafik tescil kuruluşuna” bildirilecek.
5. Bildirilen taşıtların;
a) Motorlu Taşıtlar Vergisi asıllarının ¼’ünün, 31 Aralık 2011 tarihine kadar ödenmesi durumunda,
b) Kalan ¾ vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve trafik cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek ve ödeme yapıldıktan sonra, trafik tescil kayıtları silinecek.
BELGELENDİRME
Taşıtın mevcut olmadığının;
1. Mahkeme kararıyla belgelendirilmesi,
2. Yurt dışına çıktığının ve çeşitli nedenlerle tekrar giriş yapmadığının belgelenmesi,
3. Taşıtın kaza, yanma, tahrip edilme gibi nedenlerle, 28 Şubat 2009 tarihi ve öncesinde, motorlu taşıt vasfını kaybettiğinin, mahkeme kararı veya resmi kurumlarca düzenlenmiş (itfaiye tutanağı, polis veya jandarma tutanağı gibi) belgelerle kanıtlanması,
Durumlarında, ibraz edilen belgeler taşıtın mevcut olmadığına veya taşıt vasfını kaybettiğine ilişkin belge olarak kabul edilecek.
İlgili trafik kuruluşundan alınacak olan Ek-3 ve 4’de örneği verilen belgeleri alan taşıt sahipleri, bu belgeyi bir dilekçe (Ek-5) ile motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine bildirecekler (Ek dilekçe örnekleri, hurda araçlar ve konu ile ilgili 36 No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Tebliği için Bkz. www.yaklasim.com).
Hemen belirtelim Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde 5 Temmuz 2003 tarihinde yapılan düzenleme sonucunda, bu tarihten itibaren çalınan taşıtların, çalındığı tarih itibariyle, motorlu taşıtlar vergisinin silineceği açıklanmıştı. Yukarıdaki açıklamalar, çalınanların dışındaki taşıtlarla ilgili…
TAŞITIN VARLIĞININ TESPİTİ
Trafik tescil kayıtları silinen motorlu taşıtların, daha sonra bulunması veya varlığının tespiti halinde;
1. Durum ilgili vergi dairesine bildirilecek.
2. Vergi dairesi gerekli mükellefiyet kaydını yapacak.
3. Daha önce silinen ¾ ’lük vergi aslı ve diğer kamu alacakları, ayrıca bir işleme gerek olmaksızın taşıtın bulunduğu veya tespit edildiği yılın ocak ayında motorlu taşıtlar vergisi adıyla tahakkuk etmiş sayılarak işlem yapılacak. Ocak ayının sonuna kadar da takip ve tahsil edilecek

KAYNAK:Şükrü KIZILOT/15.09.10/Hürriyet

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir