Memur Rehberi

Kamu kurumlarının kadro tahsisi dağılımı ve kullanımında yapılan değişiklikler

190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının kadro tahsisi, dağılımı ve kullanımına ilişkin olarak yapmakta oldukları işlemlerin zaman kaybı ve kaynak israfına sebebiyet vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesini teminen kamu kurum ve kuruluşları aşağıda belirtilen hususlara riayet edeceklerdir.

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92. maddesine göre yapılacak atamalarda,

a) Bütçe kanunları gereğince Devlet Personel Başkanlığından alınması gerekli olan izinler alınmaksızın ilana çıkılmayacak, kişilere hak doğmasına yol açabilecek sınav, mülakat, kura, gibi uygulamalar yapılmayacaktır.

b) Personel alımlarında, genç işgücünün kamu yönetimine kazandırılması bakımından, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde personel alımına öncelik verilecek, bu yöntemle personel temin edilememesi halinde daha önce 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışmış olanlardan açıktan atama yoluyla personel alımına gidilecek, bu şekilde de personel temin edilememesi durumunda, 657 sayılı Kanunun 92. maddesinin üçüncü fıkrasına göre bu Kanuna tabi olmayan personelden açıktan personel alımı yapılabilecektir.

2- Kurum ve kuruluşlar, 657 sayılı Kanunun 59 ve 92. maddeleri kapsamındaki atamalara ilişkin izin taleplerini belirli bir program dahilinde Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirecekler, bu tür taleplerin yılın son aylarına bırakılmaması konusunda özen göstereceklerdir.

3- 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde kadro ihdası, serbest bırakma ve kadro değişiklikleri ile kadroların birimler arası aktarılmasına ilişkin talepler, Devlet Personel Başkanlığına “DPB e-Uygulama/Kadro Uygulaması” projesi kapsamında elektronik ortamda iletilen bilgilere göre değerlendirilecek olup, sözü edilen bilgilerin kurumlarca doğru ve güncel olarak girilmesi, hizmetlerin doğru, etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesini sağlayacağından kurumlar bu konuda azami hassasiyet göstereceklerdir.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir