Yabancılar Rehberi

izinsiz yabancı çalıştırmaya ilişkin 2012 İPC

izinsiz yabancı çalıştıran işverenlere ve yabancılara 2012 yılında uygulanacak İdari Para Cezaları;

Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için; 6.795 TL
Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya;     679 TL
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya; 2.717 TL
Yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanmaktadır.
 
Paylaşabilirsiniz