İşverene haber vermeden işten çıkan işçi tazminat öder!!!

  İş Kanunu İşlemleri    9 Şubat 2013
Yorum Yok
İşçi, herhangi bir haklı nedeni olmadan  keyfi olarak işverene haber vermeden işten çıkması halinde, çalışma süresine göre  ( işyerindeki kıdemine göre) işverene tazminat ödemek zorundadır.
Buna göre çalışma  süresi 6 aydan az ise 2 hafta önce;
6 ay ile 1 – 5 yıl arasında ise 4 hafta önce;
1 – 5 yıl ile 3 yıl arası ise 6 hafta önce ve
3 yıldan fazla ise 8 hafta önce işverenine bildirmesi gereklidir. Bu bildirimi yapmaması halinde işveren, bu süreler kadar işçinin ücreti tutarında ihbar tazminatı talep etme hakkı doğacaktır.
“KAYNAK:İSA karakaş “İŞ Kanunu Uygulaması ile İhtilafları ve çözüm yolları” www.muhasebesgk.com  Benzer Yazılar


  Yorumlar

Lütfen Disqus eklentisini kurun.
mobil porno
www.vfxfilm.com | www.wattafilm.com | www.filmaza.com | www.filmsilo.com | www.arvofilm.com| www.tusfilm.com | www.filmcak.com| www.flafilm.com | www.nvpfilm.com| www.filmovtia.com | www.henafilm.com| www.filmikis.com | www.sumifilm.com