İşsizlik Sigortası ve İŞKUR

İŞKUR'a Kayıtlı İşgücü ve İşsiz Bilgileri

Kuruma kayıtlı işgücü sayısı geçen yılın aynı ayına göre 775 bin 245 kişi azalarak 1 milyon 148 bin 594 kişi, kayıtlı işsiz sayısı ise 779 bin 390 kişi azalarak  962 bin 953 kişi olmuştur. Kayıtlı işgücü % 40,30 oranında, kayıtlı işsiz sayısı % 44,73 oranında azalmıştır.

 Tablo 1: Temel Göstergeler

2010-2011 MART AYI TEMEL GÖSTERGELER 
  2010 MART 2011 MART Değişim Oranı
Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam (%)
BAŞVURU 73.433 43.087 116.520 70.814 40.205 111.019 -4,72
   İşsiz 67.114 40.313 107.427 61.993 36.597 98.590 -8,23
   Diğer 6.319 2.774 9.093 8.821 3.608 12.429 36,69
AÇIK İŞ 31.013 56.559 82,37
   Kamu 3.343 5.017 50,07
   Özel 27.670 51.542 86,27
İŞE YERLEŞTİRME 13.371 3.744 17.115 24.997 8.561 33.558 96,07
   Kamu 2.143 546 2.689 4.320 1.201 5.521 105,32
   Özel 11.228 3.198 14.426 20.677 7.360 28.037 94,35
Normal 10.536 3.322 13.858 21.583 7.967 29.550 113,23
   Kamu 2.048 540 2.588 4.281 1.194 5.475 111,55
   Özel 8.488 2.782 11.270 17.302 6.773 24.075 113,62
Özürlü 2.794 422 3.216 3.404 594 3.998 24,32
Eski Hükümlü 41 0 41 10 0 10 -75,61
KAYITLI İŞGÜCÜ 1.370.973 552.866 1.923.839 815.952 332.642 1.148.594 -40,30
KAYITLI İŞSİZ 1.227.701 514.642 1.742.343 669.931 293.022 962.953 -44,73
YURTDIŞI BAŞVURU 60 38 98 60 26 86 -12,24
YURTDIŞI GÖNDERME 2.525 62 2.587 3.369 31 3.400 31,43

  Kuruma Başvurular geçen yılın aynı ayına göre % 4,72 oranında azalmıştır.  2011 yılı Mart ayı içerisinde 111 bin 19 kişi Kurumumuz faaliyetlerinden yararlanmak için başvuruda bulunmuştur. Başvuranlardan 98 bin 590 kişisi işsiz, 12 bin 429 kişisi şu an çalışmakla beraber daha iyi şartlarda iş arayanlar ve 148 kişisi de emeklidir. Kuruma ay içerisinde başvuranların % 36,2‘si kadın işgücüdür. Başvuruların % 51,1 ’i lise altı, % 21,9’u lise ve dengi okullu, % 15,8’i lise üstü eğitim mezunu ve % 11,2’si okuryazar olmayanlardan oluşmaktadır. Ay içinde başvuranların % 35,8’i 15-24 yaş arasında yer almaktadır. Ay içinde alınan açık işler, geçen yılın aynı ayına göre % 82,37 oranında artarak 56 bin 559 olmuştur. Açık işlerin % 91,13’ü özel kesim işyerlerinden alınmıştır. Özel kesim işyerlerinden alınan açık işlerin % 0,28’i tarım, % 39,12’si sanayi, % 60,6’sı hizmetler sektöründen oluşmaktadır. Ay içinde yapılan işe yerleştirme geçen yılın aynı ayına göre % 96,07 oranında artarak 33 bin 558 olmuştur.  2010 yılı Mart ayına göre özel kesim işyerlerine yapılan işe yerleştirmeler % 94,35 oranında, kamu kesim işyerlerine yapılan işe yerleştirmeler ise % 105,32 oranında artmıştır. İşe yerleştirmelerin % 25,51’i kadın işgücünden oluşmaktadır. İşe yerleştirilenlerin % 27’si 15-24 yaş arasında yer almaktadır. İşe yerleştirilenlerin eğitimlerine göre dağılımı; % 55,6’sı lise altı, % 31,8’i lise ve dengi okul, % 11,3’ü lise üstü eğitim mezunu ve % 1,3’ü okuryazar olmayanlardan oluşmaktadır.

  Grafik 1: Son Bir Yıllık Genel Faaliyetler

 

 Kuruma kayıtlı işsizlerin 14 bin 837 kişisi okur-yazar olmayan, 423 bin 847 kişisi lise altı eğitimli, 361 bin 26 kişisi lise ve dengi okul mezunu, 163 bin 243 kişisi de yüksek öğrenim mezunudur. Kuruma kayıtlı işsizlerin % 30,42’si kadın ve % 15,3’ü genç (15-24) işgücünden oluşmaktadır.  

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir