İnsan Kaynakları

İŞKUR müfettiş yrd olmak isyen var mı?

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

 

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca yazılı ve sözlü sınavla 11 (Onbir) adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

 

-KPSS Puanının Geçerlilik Yılı: 27-28 Haziran 2009 ve 10-11 Temmuz 2010 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavları.

-Yazılı Sınav Tarihi: 08 Mayıs 2011  

-Yazılı Sınava Başvuru Tarihleri:  Başvurular, ilan tarihinde başlayıp, 20 Nisan 2011 tarihi mesai saati bitimine (17:30) kadar yapılabilecektir.

-Yazılı Sınava Başvuru Yeri ve Şekli: Başvurular, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı, M.Rauf İnan Sokak No:1 Sıhhiye/ANKARA adresine şahsen veya posta ile yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurularda istenen belgelerin 20 Nisan 2011 günü mesai bitimine kadar belirtilen adrese ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve eksik belgeler ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

-Sınav Başvurusu ve İstenen Belgeler: Sınava katılmak isteyenler 2 adet vesikalık fotoğraf, TC kimlik numarası, tercih edilen yabancı dil ve yazışma adresinin de belirtildiği bir dilekçe ile birlikte Teftiş Kurulu Başkanlığına başvuracaklardır. Başvuru dilekçesi örneği, Türkiye İş Kurumu Teftiş Kurulu Başkanlığının yukarıda belirtilen adresinden ya da www.iskur.gov.tr   web sitesinden temin edilebilir. Yazılı sınavı kazanan adayların teslim etmesi gereken diğer belgeler ise yine aynı adreslerden öğrenilebilir.

-Sınavın Yapılacağı Yer: Yazılı ve sözlü sınav yeri Ankara’dır. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların haberleşme adreslerine sınavın zamanı ve yerini belirten fotoğraflı “Adaylık Belgesi” posta ile gönderilecek veya talep edilmesi halinde elden verilecektir. Sınava girecek adaylar, sınav esnasında, bu belge ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere, resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak zorundadırlar.

-Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı yazılı bölümüne katılma hakkını elde eden adayların listesi www.iskur.gov.tr  internet adresinde de açıklanacaktır.

2 – SINAVA KATILMA ŞARTLARI

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde yazılı nitelikleri taşımak,

b) Sınavın açıldığı yılın ocak ayının birinci gününde (01 Ocak 2011) 30 yaşını doldurmamış olmak, (Yaş sınırına lisansüstü öğrenim yapmış olanlar için iki sene, askerliğini yapmış olanlar için de askerlik süresi kadar ilave yapılır.)

c) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık lisans eğitimi veren yurtiçi veya yurtdışındaki fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş olmak,

ç) Kurum müfettiş yardımcılığı giriş sınavına iki defadan fazla katılmamış olmak,

d) ÖSYM tarafından yapılan 27-28 Haziran 2009 ve 10-11 Temmuz 2010 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS); KPSSP 113 puan türünden 75 ve üzerinde puan almak, sınava müracaat eden adaylar arasında en yüksek puanlı 165 kişi içerisinde bulunmak (165’inci aday ile aynı puana sahip olan adayların tümü yazılı sınava çağırılacaktır.)

e) Süresi içerisinde başvurmuş ve başvuru dilekçesi ile birlikte istenilen diğer belgeleri Teftiş Kurulu Başkanlığına vermiş olmak,

Şartları aranır.

3 – YAZILI SINAV KONULARI

a) Hukuk Grubu: Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), İdare Hukukunun Genel Esasları, İdari Yargı, İdari Teşkilat, Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Kamu İdaresinin Güvenirliliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar), Medeni Hukuk (Genel Esaslar ve ayni haklar), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Genel Esaslar, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak), Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku (Genel Esaslar), İş Hukuku ve İşsizlik Sigortası Kanunu

 b) Ekonomi Grubu: Makro ve Mikro Ekonomi, Uluslararası Ekonomi, Çalışma Ekonomisi, Türkiye Ekonomisi

c) Maliye Grubu: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası

ç) Muhasebe Grubu: Genel Muhasebe, Bilanço ve Mali Tablolar Analizi

d)Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden yazdırılacak bir metnin Türkçeye çevrilmesi

4 – YAZILI VE SÖZLÜ SINAVDA BAŞARILI SAYILMA ŞARTLARI

Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek ve sözlü sınava girebilmek için yabancı dil dışındaki yazılı sınav konu gruplarından alınan notların her birinin 100 tam puan üzerinden 50’den ve ortalamasının da 70’ten aşağı olmaması gerekir. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava çağırılmazlar. Sözlü sınav yer ve zamanı sınava girmeye hak kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecek, ayrıca Kurum internet sitesinden duyurulacaktır.

Sözlü sınav, yazılı sınav konularından yapılacaktır. Ayrıca, adayların zeka, ifade ve temsil kabiliyeti ile tutum ve davranışları gibi kişisel nitelikleri de göz önünde bulundurulacaktır. Bu çerçevede yapılacak sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

Adayın, müfettiş yardımcılığı giriş sınavı notu ve başarı sırası, yazılı ve sözlü sınavda aldığı puanların ortalaması sonucu bulunur. Yabancı dil sınav notu ise, giriş sınav notu aynı olan adaylar arasında tercih sebebi olarak dikkate alınır.

Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, boş kadro sayısından fazla olursa, giriş sınavı notu üstün olanlar tercih edilir. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Asıl adaylardan ataması yapılamayan veya ataması yapıldığı halde göreve başlamayan ya da göreve başladıktan sonra üç ay içinde ayrılanların yerine, yine başarı derecesi daha yüksek olan adaya öncelik verilmek suretiyle yedek adaylar arasından atama yapılabilir.

Başarılı olan adaylara yazı ile bilgi verilecek, ayrıca başarılı olanların listesi  www.iskur.gov.tr internet sitesinde de ilan edilecektir.

İlanen duyurulur.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir