İş Sağlığı ve Güvenliği Vergi Rehberi

İşgüvenliği eğitim hizmetinde KDV oranı?

KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde; Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.    Teslim ve hizmet işlemlerinde uygulanacak KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu Karara ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan teslim ve hizmetler için ise % 18 olarak belirlenmiştir.

            Söz konusu Karara ekli (II) Sayılı Listenin “Diğer Mal Ve Hizmetler” başlıklı (B) bölümünün 15 inci sırasında; üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında verilen eğitim ve öğretim hizmetleri, “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği” kapsamında verilen öğrenci taşıma servis hizmetleri ile “Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği” hükümlerine tabi yurtlarda verilen hizmetlere yer verilmiş olup, bu çerçevede söz konusu hizmetlere % 8 oranında KDV uygulanmaktadır.

            İlgide kayıtlı dilekçeniz ve eklerinden tarafınızca verilen iş güvenliği eğitim hizmetinin 4857 sayılı İş Kanunu ve bu kanun kapsamda çıkartılan yönetmeliklere dayanılarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan  (İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü) alınan bir yetki belgesine istinaden yapıldığı anlaşılmaktadır.

            Bu itibarla, 4857 sayılı İş Kanunu ve bu kanun kapsamda çıkartılan yönetmeliklere dayanılarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünden alınan bir yetki belgesine istinaden yürüttüğünüz iş güvenliği eğitim hizmetinin 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında verilen eğitim ve öğretim hizmetleri kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından genel oranda (%18) katma değer vergisi hesaplanması gerekmektedir. (GİB/23.5.2011 tarih ve.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-169 sayılı İzmir V.D.B)

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir