İşçi Alacak ve Tazminatları

İşçilere 2012 yılında ödenecek ilave tediye belirlendi

4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2012 yılında:

             a) Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 31/1/2012, diğer yarısının 29/6/2012 tarihinde,

             b) Kanunun 2  nci maddesine göre maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlara yapılacak ilave tediyenin tamamının 27/12/2012 tarihinde,

             ödenmesi; Maliye Bakanlığının 5/1/2012 tarihli ve 124  sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/1/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             B. ARINÇ                                    A. BABACAN                         B. ATALAY                          B. BOZDAĞ

      Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                Başbakan Yardımcısı                Başbakan Yardımcısı

             S. ERGİN                                        F. ŞAHİN                              E. BAĞIŞ                             N. ERGÜN

           Adalet Bakanı                      Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı      Avrupa Birliği Bakanı     Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

              F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                   A. DAVUTOĞLU                  M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı        Çevre ve Şehircilik Bakanı               Dışişleri Bakanı                      Ekonomi Bakanı

             T. YILDIZ                                        S. KILIÇ                            M. M. EKER                           H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı              Gençlik ve Spor Bakanı    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı  Gümrük ve Ticaret Bakanı

            İ. N. ŞAHİN                                     C. YILMAZ                            E. GÜNAY                           M. ŞİMŞEK

           İçişleri Bakanı                                 Kalkınma Bakanı                Kültür ve Turizm Bakanı                 Maliye Bakanı

                                Ö. DİNÇER                              İ. YILMAZ                               V. EROĞLU

                          Milli Eğitim Bakanı                 Milli Savunma Bakanı               Orman ve Su İşleri Bakanı

                                               R. AKDAĞ                                     B. YILDIRIM

                                              Sağlık Bakanı                Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

24 Ocak 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28183

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2012/2693

 

Paylaşabilirsiniz