İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı sınavı bu Pazar yapılacak!!!

SINAVIN ADI
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı Sınavı

SINAV ÜCRETİ
Sınav ücreti, 26 Eylül 2012 tarihindeİSGGM tarafından yatırılacaktır. Adaylar ayrıca sınav ücreti yatırmayacaklardır.

SINAV BAŞVURUSU
Sınava girecek aday listesi 20 Eylül 2012tarihinde İSGGMtarafından hazırlanarakYEĞİTEK’e teslim edilecektir.

SINAV YERİ
Ömer Seyfettin Anadolu Lisesi Ziya Bey Caddesi No:42 Balgat/Çankaya-ANKARA
SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ
30 Eylül 2012, Pazar günü, Saat: 10.00

SINAV UYGULAMASI

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı Sınavında 100 soruluk çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır. Sınav 110 dakika sürecek, tek oturum olarak uygulanacaktır

Adaylar, sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile sınava gireceklerdir.

Özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar ile cep telefonunu yanında bulunduran adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.

Adaylar, “Sınav Giriş Belgesi”ni, 24 Eylül 2012tarihinden itibaren http://www.meb.gov.trinternet adresinden alabileceklerdir.

Sınav soru ve cevap anahtarı 02 Ekim 2012tarihinde İSGGM’ye teslim edildikten sonra YEĞİTEK http://www.meb.gov.tr, ÇSGB http://www.csgb.gov.trve İSGGM http://www.isggm.gov.trinternet adreslerinde yayımlanacaktır.

Adayların sınav sonuç bilgileri 18 Ekim2012tarihinde İSGGM’ye teslim edilecek, aynı gün http://www.meb.gov.tr, http://www.csgb.gov.trve http://www.isggm.gov.trinternet adreslerinde yayımlanacaktır.

SINAVA KATILACAK ÖZÜRLÜ ADAYLAR
Sınava başvuranlar arasında sınav öncesinde ve sınav anında YEĞİTEK tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan adaylar; belgelerinden (sağlık kurulu raporu, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin) herhangi birini bir nüsha halinde bağlı bulundukları kuruma (İSGGM’ye) teslim edeceklerdir. Aday, elektronik ortamda sınav başvurusunda bulunurken özür durumu ve almak istediği hizmet ile ilgili uygun olan kutucukları işaretleyecektir.

Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır. Sınavla ilgili yapılacak duyurularda bu husus belirtilecektir.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme grup numaraları aşağıda tabloda belirtildiği gibidir.

GRUP NO

GRUP ADI

1

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır ve başarı puanı hesaplamasında [Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

 • Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
   
 • Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunan soru/sorular doğru kabul edilerek 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

İLETİŞİM ve DUYURU
Adaylar, sınavla ilgili MEB İletişim Merkezi” Alo 147” telefonundan yararlanabileceklerdir.

SINAV İTİRAZLARI

 • Adaylar, sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarının http://www.meb.gov.tr , http://www.csgb.gov.tr ve http://www.isggm.gov.tr internet adreslerinde yayımından itibaren en geç 3(üç) işgünü içerisinde İSGGM’ye yapacaklardır.
 • İSGGM, sorulara ilişkin itirazları değerlendirerek 10 (on) işgünü içerisinde adaya bilgi verecektir. Hatalı soru olması halinde, İSGGM tarafından YEĞİTEK’e ayrıca yazılı bilgi verilecektir. Sınav uygulamasına ilişkin itirazları ise YEĞİTEK’e gönderecektir.
 • YEĞİTEK, sınav sonuçlarına ve uygulamasına ilişkin itirazların cevabını 5 (beş) güniçerisinde adaya bildirecektir.
 • Adaylar, sınav uygulaması ve sonuçlarına ilişkin itiraz başvurularını YEĞİTEK Döner Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası Şubesi Beşevler/ANKARA, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı”aracılığı ile 10 TL (On TL KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.
 • Sınav sorularına itiraz başvurularını ise İSGGM Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Emek/Ankara şubesindeki TR 850001000765405083115007 hesabına, 10 TL (On TL KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.
 • Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
 • Bütün itiraz başvurularında ÇSGB’nin evrak giriş tarihi ve saati esas alınacaktır.
 • Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Ancak; adayın kendi kusuru dışında idari bir sebeple sınava girememesi durumunda sınavın ait olduğu yıl içinde banka dekontu ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir. Ücret iadesi alabilecek adaylar Millî Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden sorgulatma yoluyla durumlarını öğrenebileceklerdir.  

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir