İş Kanunu İşlemleri

İŞ KANUNU "Uyuşmazlıklarının" Çözümü

Tüm işyeri sahipleri–işverenleri–alt işverenleri ve çalışanlarının iş kanunundan doğan tüm hak ve yükümlülükleri ile yaptırımları özelikli Yargıtay (ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu) kararları çerçevesinde; işyerinin kurulması ve çalışanların işe alınmasından, işten ayrılmasına kadar hatta Yargıtay aşamasına kadar yapılan ve yapılacak tüm iş kanunu işlemleri örnekli -açıklamalı ve uygulamalı olarak herkesin anlayacağı bir sistematik dizayn içerisinde bu rehber eserde açıklanmıştır.

Kitabın en önemli özeliklerinden biri de bu yıl içinde yürürlüğe giren “Yeni Türk Borçlar Kanununun” işverenleri ve çalışanları ilgilendiren uygulamalarına yer verilmesidir. Keza yeni Türk Borçlar Kanununda düzenlenen özelikle  “İBRA” (İbraname) müessesesi ile hizmet sözleşmelerine ilişkin hükümler tüm işveren ve çalışanlar için son derece büyük önem arz etmektedir.

Eserin diğer bir özelliği de İş Kanunu açısından uygulamada işveren ve çalışanlar bakımından önem addeden bazı ödemelerin vergi karşısındaki durumunun belirlenmesi bağlamında özelikli bazı özelgelere yer verilmesi ayrıca “Asgari geçim indirimi”nin uygulamalı-örnekli-form ve belge örneklerine yer verilerek açıklanması teşkil etmektedir.

KİTAPTA YER ALAN BAZI KONU BAŞLIKLARI

 • İşverenlik Uygulamaları
 • Ücretlendirme Uygulamaları
 • Fazla Çalışma Uygulamaları
 • İzin ve Tatil Uygulamaları
 • Çalışma Sürelerinin Düzenlenmesi
 • İş Sözleşmelerinin Düzenlenmesi
 • Yeni Borçlar Kanununa Göre Hizmet Sözleşmeleri ve Bu Sözleşmelerden Doğan Hak ve Yükümlülükler
 • Kıdem Tazminatı İhtilaflarının Çözümü
 • İş Sözleşmelerinin Sona Ermesi
 • İhbar ve Kötü Niyet Tazminatı İhtilaflarının Çözümü
 • Çalıştırma Yasakları ile İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Denetim ve İdari Para Cezaları
 • Kıdem Tazminatı Uygulaması

 

 “Tamamı Açıklamalı-Örnekli-Güncel Yargı Kararlarıyla Donatılmış, Dilekçe-form ve Belge Örnekleriyle

“İŞ KANUNU UYGULAMASI ile İHTİLAFLAR ve ÇÖZÜM YOLLARI” 

 • Yazar:SGK Başmüfettişi, İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa KARAKAŞ

                                  750 sayfa,  2012 BASKI, TÜM HUKUK KİTAPÇILARINDA

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir