Genel

ııı.Çalışma yaşamı kongresi

 III. ÇALIŞMA YAŞAMI KONGRESİ
03-04 NİSAN 2010 – ANKARA 
3 Nisan 2010

Kayıt: 9.00-9.30 ;Açılış Konuşmaları: 9.30-10.00

 • Prof. Dr. Ahmet Makal / A.Ü. SBF Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü / Kongre Yürütme Kurulu Başkanı
 • İlhan Tuncer / İş Müfettişleri Derneği Başkanı
 • Ali Metin Polat / Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı

 

I.           OTURUM: 10.00-12.00

EKONOMİK KRİZİN ÇALIŞMA YAŞAMINA ETKİLERİ VE ÇALIŞMA MEVZUATININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülay Toksöz

 • Ekonomik Kriz ve İstihdama Etkileri (Ümit Efendioğlu – ILO)
 • Ekonomik Krizin İstihdam Üzerine Etkilerini Azaltmak İçin Alınan Önlemler ve Bunların Etkinliği (Doç. Dr. Oğuz Karadeniz)
 • Ekonomik Kriz Dönemlerinde Çalışma Sürelerinin Azaltılması Uygulamaları (Ramazan Doğan – İş Müfettişi)
 • İşsizlik Sigortası Uygulamaları (Şaban Karakuş – İş-Kur Şube Müdürü)

 Yemek Arası: 12.00-13.00

II.          OTURUM: 13.00-15.00

KAYITDIŞILIK VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Oturum Başkanı: Sami KAZICI – Ankara YMM Odası Başkan Yardımcısı

 • Kayıtdışı İstihdamın Sosyal Güvenlik Sistemine Yansımaları ve SGK’nun Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Yöntemleri (İsa Karakaş – SGK Baş Müfettişi / Çalışma ve Sosyal Güvenlik Derneği Başkanı)
 • Yabancı İşçilerin Çalışması ve Kayıtdışılık Sorunu (Ali İhsan Öztürk – İş Müfettişi)
 • Kayıtdışılıkla Mücadele ve Denetim (Prof. Dr. Şerife Türcan Özşuca – Yar. Doç. Dr. Şenay Gökbayrak)

 

Çay-Kahve Arası: 15.00-15.30

III.        OTURUM: 15.30-17.30

İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE SONUÇLARI

Oturum Başkanı: Dr. Mustafa Kılıçoğlu – Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı

 • İşletme Gerekleri ile Fesih Kavramı ve Hukuki Sonuçları (Doç. Dr. Gülsevil Alpagut)
 •  Çalışma Koşullarında Değişikliğin İş Sözleşmesinin Feshine Etkisi ve Sonuçları (Doç. Dr. Kübra Yenisey)
 • Belirli Süreli ve Kısmi Süreli İş Sözleşmelerinde Fesih ve Usulleri (Doğan Keskin – Emekli Baş İş Müfettişi / ASMMMO)

 

4 Nisan 2010

IV.        OTURUM: 10.00-12.00

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDAKİ YENİ DÜZENLEMELER

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gürhan Fişek

 • 4857 sayılı İş Kanunu’nda İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yapılan Değişiklikler

(Prof. Dr. Nüvit Gerek)

 • 5510 sayılı Kanun Açısından İş Kazaları (Doç. Dr. Levent Akın)
 • Sağlık Alanındaki Yeni Düzenlemelerin Çalışanlar Üzerindeki Etkileri (Av. Ziynet Özçelik – Türk Tabipler Birliği)
 • İşyeri Sağlık Güvenlik Hizmetleri ve İş Güvenliği Uzmanının Konumu (İlker Ertem – TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Düzenlemeler Uygulanabilir mi?

(Dr. Bülent Piyal)

Yemek Arası: 12.00-13.00

V.         OTURUM: 13.00-15.00

İŞ HUKUKUNDA EŞİTLİK İLKESİ, AYRIMCILIK YASAĞI VE TACİZ

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sarper Süzek

 • Eşit Davranma ve Ayrımcılık Yasağı İlkesinin Ulusalüstü İnsan Hakları Hukuku Açısından Değerlendirilmesi (Prof. Dr. Mesut Gülmez)
 • İşverenin Eşit Davranma Borcu (Yar. Doç. Dr. Gaye Burcu Yıldız)
 • Çalışma Yaşamında Psikolojik Taciz Olgusu ve Risk Grupları (Dr. Meltem Güngör)

 

Çay-Kahve Arası: 15.00-15.30

VI.        OTURUM: 15.30-17.00

SENDİKALAR KANUNU VE TİSGLK TASLAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ufuk Aydın

 • Sendikalar Kanunu Taslağının Değerlendirilmesi (Prof. Dr. A. Can Tuncay)
 • TİSGLK Taslağının Değerlendirilmesi (Prof. Dr. Melda Sur)
Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir